Schoolbegeleiding Snappet

Bent u op zoek naar training, coaching of maatwerkadvies rondom Snappet?
Schakel dan onze onderwijsadviseurs in.

Lees meer…
Visie op onderwijs met ICT in één dag

Binnen één dag alle bouwstenen voor een visiedocument rondom toekomstbestendig onderwijs verzamelen? Dat kan!

Lees meer…
Leermiddelen aanbesteden

Hulp nodig bij het aanbesteden van leermiddelen? Behoefte aan een onafhankelijke partner en advies? O21 helpt.

Lees meer…
Strategisch advies, visie en detachering

O21 is jullie onafhankelijke partner. We adviseren, helpen bij visievorming of komen jullie tijdelijk ondersteunen (detachering).

Lees meer…
Ontwikkeltraject digitale geletterdheid

Wil je als bestuur aan de slag met een curriculum voor digitale geletterdheid? Wij helpen je op weg!

Lees meer…
Advies en begeleiding bij digitale geletterdheid

Ben je op je school of binnen je bestuur bezig met digitale geletterdheid? Maar kun je daarbij wel advies of begeleiding gebruiken? Dan zit je goed bij O21.

Lees meer…
Gepersonaliseerd leren

Doordachte keuzes maken voor gepersonaliseerd leren en weten wat daarvoor nodig is? Met dit traject komt u verder.

Lees meer…
Bewuste keuze toetsing en rapportage

Betekenisvol gebruik maken van leerlingdata, passend bij uw schoolorganisatie? O21 faciliteert en adviseert.

Lees meer…
Schoolbegeleiding digitale adaptieve leermiddelen

Wilt u aan de slag met digitale adaptieve leermiddelen? Of zoekt u onderwijskundige ondersteuning?

Lees meer…
Schoolbegeleiding
Gynzy

Heeft u ondersteuning nodig bij het implementeren van Gynzy in de dagelijkse onderwijspraktijk?
O21 helpt.

Lees meer…
Leren van elkaar met ICT proeftuinen

Aan de slag met ICT in het onderwijs? Proeftuinen zijn een goede manier om te ervaren en begeleid te experimenteren.

Lees meer…
Succesvol starten met een Ontdeklab

Wilt u aan de slag met een Ontdeklab? Dan is een goede aanpak belangrijk. Dit begeleidingstraject helpt u erbij.

Lees meer…
Informatiebeveiliging en privacy op orde

Gaat u op de juiste manier met persoonsgegevens en informatiebeveiliging om? Het maatwerk Handboek Privacy helpt erbij.

Lees meer…