Bewuste keuze voor toetsing en rapportage

Dankzij nieuwe digitale adaptieve leermiddelen kunnen we meer dan ooit data verzamelen. Tegelijkertijd zorgt dat voor een overload en een brij aan informatie. Beredeneerde en bewuste keuzes zijn een must bij toetsing en rapportage. Hoe en wat wilt u toetsen, rapporteren en registreren? En vooral: waarom? En hoe gebruikt u dit om bewust te werken aan het verbeteren van uw onderwijskwaliteit? O21 kan u hierbij faciliteren en adviseren, zowel inhoudelijk als bij het proces.

Betekenisvol gebruik maken van leerlingdata, passend bij uw schoolorganisatie

Dit begeleidingstraject bestaat uit twee sessies, die op één dag of twee dagdelen kunnen plaatsvinden. In de eerste teamsessie verkennen we de beginsituatie, de gezamenlijke kernwaarden rondom toetsing en rapportage en benoemen we de gezamenlijke doelen. Daarbij kijken we uiteraard naar de mogelijkheden van toetsing en rapportage. Tijdens de tweede sessie gaat de werkgroep of het leernetwerk de opbrengsten uit sessie 1 gebruiken als bouwstenen voor het te ontwikkelen plan van aanpak.

Na dit begeleidingstraject:

  • heeft u beredeneerde keuzes gemaakt en doelen gesteld, passend bij uw visie.
  • weet u welke data u met ouders deelt en waarom, en hoe dit kan bijdragen aan betere oudercommunicatie en ouderbetrokkenheid.
  • kunt u bewust werken aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit door het benutten van data en de verbeteracties die hieruit voortvloeien.
Ik heb interesse

Download de flyer

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karen Paardekooper karen@o21.nu, tel. 06-24570812