Gepersonaliseerd

Gepersonaliseerd leren: een veelgehoorde term in onderwijsland, die vaak de nodige vragen oproept. Want wat is gepersonaliseerd leren eigenlijk? En hoe maakt u, samen met het team en vanuit een doordachte aanpak, bewuste keuzes voor uw onderwijs? Als onafhankelijke partner helpt O21 u om de volgende stap te zetten.

Van containerbegrip naar doordachte aanpak

Dit begeleidingstraject bestaat uit drie sessies, die op één dag of verspreid over twee dagdelen kunnen plaatsvinden. In de eerste sessie zoomen we in onder andere in op gepersonaliseerd leren en de rol van ICT daarbij. In de tweede sessie brengt uw team de huidige stand van zaken en de meest gewenste situatie in beeld. Door de dialoog ontstaan gezamenlijke beelden, zodat maximaal eigenaarschap van het team en de ambassadeurs bereikt wordt. Tijdens de derde sessie gaat het team aan de slag met het bepalen van prioriteiten en de stappen die nodig zijn om doelen te bereiken.

Na dit begeleidingstraject:

  • beschikt u over belangrijke kennis over gepersonaliseerd leren.
  • heeft u bewuste keuzes gemaakt en doelen gesteld, passend bij uw visie.
  • is eigenaarschap over gepersonaliseerd leren ontstaan.
  • weet u welke stappen gezet moeten worden en welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn.
  • heeft u een partner met de juiste expertise die u kan begeleiden bij de in te zetten
    ontwikkelingen.

Ik heb interesse

Download de flyer

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk van de Hoef, henk@o21.nu, tel. 06-57576505.