Maar liefst 96% van de besturen vindt de noodzaak om leerlingen (verder) digitaal geletterd te maken (zeer) groot. Niet zo vreemd, in het licht van alle maatschappelijke ontwikkelingen, curriculum.nu en de wettelijke opdracht om leerlingen voor te bereiden op de toekomst en op de overstap naar het voortgezet onderwijs. Maar hoe pak je het aan? Waar start je, wat zijn de stappen, wie heb je nodig, wat doe je er precies mee en bovenal: waarom?

Je kunt zelf aan de slag gaan; bijvoorbeeld met de 8 veranderstappen die wij hanteren. In dit artikel delen we de eerste drie. Is er urgentiebesef, een leidend team en een heldere visie en strategie, dan kom je een heel eind.

Toch blijkt in de praktijk dat het makkelijker lijkt dan dat het is. Dan kan O21 je bestuur begeleiden met een ontwikkeltraject. Samen gaan we iteratief en cyclisch aan de slag.

De voordelen van het ontwikkeltraject digitale geletterdheid

  • We hebben een heldere aanpak die zorgt voor een duurzame oplossing en draagvlak.
  • We helpen je door de bomen het bos weer te zien (er is immers al veel voorhanden, maar hoe leg je bijvoorbeeld de koppeling met de leerdoelen van SLO?).
  • We leggen de relatie met jullie visie, het curriculum en de populatie van de school/scholen.
  • We werken echt toe naar een gedragen oplossing op maat. We hebben niet alleen oog voor het product of doel, maar ook voor het proces en bovenal: voor mensen.
  • We gebruiken design thinking als methode. Hierbij werken we toe naar een levend prototype voor digitale geletterdheid dat ontwikkeld is met de hele organisatie.
  • Het is een kans voor herijking van je curriculum, waarbij we voorkomen dat er ‘weer iets bij komt’.

Kortom: een in-company professionaliseringstraject!

Uit de praktijk

Henk Eilander van LEV-WN: “Hoe ga je in de praktijk aan de slag met digitale geletterdheid? O21 hielp ons daarbij en is samen met de OICT’ers gestart bij de basis: met het stellen van essentiële vragen en doelen en het creëren van draagvlak in de hele organisatie. Vervolgens werd een aanpak voor digitale geletterdheid ontwikkeld vanuit een integrale aanpak, maar met ruimte voor specifieke schoolambities. Door dit proces vanuit design thinking aan te vliegen, kon er tussentijds geschakeld worden op een prototype en ontstond er eigenaarschap. Inmiddels ligt er een leerlijn op maat die aansluit bij de behoeften van leerling, leerkracht, school en bestuur.” Lees meer

Wat kunnen we voor jouw bestuur doen?

Wil je ook aan de slag met digitale geletterdheid en wil je meer weten over een ontwikkeltraject? Neem dan contact op met Nico Meijer, nico@o21.nu, tel. 06-13141957.

Heb je al stappen gezet rondom digitale geletterdheid, maar ben je op zoek naar advies en begeleiding? Ook daarvoor kun je bij O21 terecht.