digitale adaptieve leermiddelen

Gaan jullie scholen werken met digitale adaptieve leermiddelen? Of hebben jullie al gekozen voor een digitaal leermiddel, maar hebben jullie behoefte aan onderwijskundige ondersteuning? Onze onderwijsadviseurs hebben veel ervaring met het begeleiden van besturen en scholen bij de didactische inhoudelijke inzet van leermiddelen. We stemmen onze ondersteuning daarbij altijd af op jullie situatie, visie en schoolpopulatie.

Adaptieve digitale leermiddelen vergelijken

Willen jullie gaan werken met Snappet, Gynzy iPads of Oefenweb? Maar blijkt het een zoektocht te zijn om deze met elkaar te kunnen vergelijken? O21 geeft bestuurders, directeuren, (bovenschoolse) ICT-coördinatoren, intern begeleiders en leerkrachten een onafhankelijk, onderwijskundig en beredeneerd advies en een heldere verdiepende vergelijking van marktleiders. Zo weten jullie zeker dat jullie de juiste keuze maken.

Verdieping als jullie al digitale adaptieve leermiddelen gebruiken

Na de basistraining van bijvoorbeeld Snappet of Gynzy zijn jullie goed voorbereid om met het digitale leermiddel te starten. Jullie zullen merken dat het werken met een digitaal leermiddel niet ingewikkeld is. Toch vragen besturen en scholen om uiteenlopende redenen om onderwijskundige ondersteuning. Wij begeleiden scholen bij de onderwijskundige implementatie van digitale leermiddelen in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Onze Snappet dienstverlening:

Onze Gynzy dienstverlening:

Aan de slag met datafeedback en Learning Analytics

Als jullie al werken met verschillende digitale leermiddelen, dan beschikken jullie daarmee over grote hoeveelheden (leerling)data. Willen jullie meer weten over het betekenisvol weergeven en gebruiken van deze data? Of advies over de interpretatie van data en interventies die bij de school(populatie) passen? O21 kan u bij deze vragen begeleiden en adviseren over de mogelijkheden.

Met de komst van nieuwe digitale leermiddelen verandert niet alleen het onderwijs- landschap, maar ook de rol van Intern Begeleider. Speciaal voor IB’ers hebben we de opleiding Toekomstgericht onderwijs voor IB’ers. Hierin ligt het accent onder andere op het sturen op onderwijskwaliteit, opbrengsten en leerlingenzorg met het gebruik van adaptieve leermiddelen.

Meer weten over de mogelijkheden?

Neem dan contact op met Nico Meijer, nico@o21.nu, tel. 06-13141957