Gynzy

Na de start met het digitale adaptieve leermiddel Gynzy zul je merken dat ermee werken niet ingewikkeld is. Toch vragen scholen om uiteenlopende redenen om didactische ondersteuning. Bijvoorbeeld over het differentiëren van de les, het analyseren van de data uit het dashboard of de interactie met de leerlingen.

Om deze vragen te kunnen beantwoorden werkt Gynzy samen met O21 en Driestar onder de Gynzy Academie. Onze onderwijsadviseurs begeleiden scholen bij het implementeren van digitale leermiddelen zoals Gynzy in de dagelijkse onderwijspraktijk. Zo hebben we de tweedaagse train-de-trainer voor kartrekkers, korte trainingen op scholen, maar ook een effectieve schoolscan, studiedag, coaching en maatwerk ondersteuning.

Schoolscan

Op een snelle en effectieve manier zicht krijgen op wat er goed gaat en wat nog beter kan? Dan is een schoolscan ideaal. In één dag bezoeken en observeren we alle leerkrachten en groepen die met Gynzy werken middels de principes van ‘het flitsbezoek’. We ronden af met een plenaire teambijeenkomst. Onze adviseurs koppelen hierin de bevindingen – zowel de schoolspecifieke sterke punten als de aandachtspunten – terug. Waar extra ondersteuning nodig is, kunnen we die bieden met bijvoorbeeld een train-de-trainer opleiding.

Klassenbezoek & coaching

We bezoeken en observeren de leerkracht en de groep een dagdeel tijdens het werken met Gynzy. De bevindingen delen tijdens we een feedbackgesprek. Daarna kan individuele of geclusterde leerkrachtbegeleiding ingezet worden.

Studiedag

De vorm en inhoud van een studiedag stemmen we in overleg af, aan de hand van de opbouw en/of een combinatie van de bovengenoemde modules. Daarbij kan ook gedacht worden aan een brede insteek, zoals een studiedag rondom 21e eeuws leren.

Maatwerk

Onze onderwijsadviseurs zijn opgeleid om iedere onderwijsinhoudelijke vraag rondom de inzet van Gynzy vorm te geven in schoolbegeleiding op maat.


Ik heb interesse

Voor meer informatie kun je terecht op de website van de Gynzy Academie www.gynzyacademie.nl of contact opnemen met Karen Paardekooper-Lim, karen@o21.nu, tel. 06-24570812.