Snappet kan helpen om beter aan te sluiten bij de niveauverschillen in de klas. In hoeverre lukt dat nu ook? Hoe duid en analyseer je de informatie uit Snappet om het didactisch handelen te verbeteren? Wij brengen verdieping aan bij de inzet van het instrument en maken de vertaalslag naar onderwijsinhoudelijk handelen. Waar de gratis begeleiding van Snappet stopt, gaan wij verder!

Scholen vragen om uiteenlopende redenen om ondersteuning bij de (didactische) inzet van Snappet. Onze onderwijsadviseurs begeleiden scholen bij het implementeren van deze leermiddelen in de dagelijkse onderwijspraktijk. Zo hebben we de tweedaagse train-de-trainer voor kartrekkers, trainingen op scholen, maar ook een inhoudelijke nulmeting om de vaardigheden van het team bij de inzet van Snappet in kaart te brengen, effectieve schoolbegeleiding in en om de klassen heen, studiedagen, coaching en maatwerk ondersteuning.

In een vrijblijvend intakegesprek verkennen we de stand van zaken en kijken we naar de schoolresultaten. In dit gesprek bespreken we de behoeften en geven een advies over een aanpak op maat.
Combineren, aanvullen of specifieke aanpak voor ogen?

Onze onderwijsadviseurs zijn opgeleid om iedere onderwijsinhoudelijke vraag rondom de inzet van Snappet vorm te geven in schoolbegeleiding op maat.

Ik heb interesse

Ik wil verder lezen

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joris Groenendijk, joris@o21.nu, tel. 06-30649802.