Ontdeklab

Veel scholen en besturen gaan aan de slag met toekomstgericht onderwijs. Het opzetten van een Ontdeklab is een van de mogelijkheden om hier vorm aan te geven. In de praktijk zien we dat veel besturen worstelen met een goed doordachte aanpak en voldoende eigenaarschap binnen de organisatie, wat vaak zorgt voor teleurstellingen, onduidelijkheden of problemen achteraf. Wilt u dat voorkomen en voortvarend starten of verder gaan met de opzet die u reeds heeft? Dan is dit begeleidingstraject iets voor u.

Kansen verkennen en speerpunten bepalen

In maximaal twee dagen ontwikkelt u een heldere visie op toekomstgericht onderwijs en de rol die een Ontdeklab hierbij kan spelen. Samen verkennen we de kansen, de organisatorische en inhoudelijke uitdagingen en de mogelijkheden van dit concept. In dit begeleidingstraject besteden we bewust de nodige aandacht aan het bepalen en vaststellen van de gezamenlijke speerpunten. Daardoor ontstaat eigenaarschap binnen de organisatie; een voorwaarde voor een succesvolle start en groei van een Ontdeklab.
Wilt u ook na het begeleidingstraject focus houden en kunt u daar wel de nodige hulp bij gebruiken? Dan kan O21 en/of het Marnix Onderwijscentrum (MOC) u ondersteunen.

Na dit begeleidingstraject heeft u:

  • kennis en inspiratie opgedaan over alle aspecten die bij het opzetten van een Ontdeklab relevant zijn.
  • een onderbouwde koers en ambitie bepaald.
  • gezamenlijk bouwstenen verwoord voor het vervolg.
  • gewerkt aan draagvlak voor een Ontdeklab binnen uw organisatie.
  • inzicht in mogelijke valkuilen die zich voor kunnen gaan doen en hoe u deze kunt voorkomen.
  • een concept beleidsplan voor een Ontdeklab binnen uw organisatie.
  • een stevige basis voor het (laten) opstellen van een projectplan Ontdeklab.
Download de flyer

Heeft u interesse of wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met Henk van de Hoef, henk@o21.nu, tel. 06-57576505.