ICT, toekomst, onderwijs, visie

Veel besturen en scholen zoeken naar ankers en kaders voor toekomstbestendig onderwijs, waarin ook ICT nadrukkelijk een rol speelt. Wat zijn de trends? En hoe kunnen deze verbonden worden aan de onderwijspraktijk en visie van de school?

Bouwstenen verzamelen

Tijdens deze visiedag maakt O21 gebruik van krachtige werkvormen. Alle rollen zijn vertegenwoordigd: bovenschools, directie, ib’ers, onderwijskundig ICT’ers en leerkrachten. Na afloop van deze dag verwerkt O21 alle bouwstenen tot een eerste visiedocument rondom toekomstbestendig onderwijs voor uw bestuur of school.


Ik heb interesse

Download de flyer

Neem dan contact op met Henk van de Hoef, henk@o21.nu, tel. 06-57576505