Als onderwijskundig ict’er aan de slag binnen Proceon

Proceon heeft de ambitie om op elke school een onderwijskundig ict’er te hebben. Door het lerarentekort lukte het echter op twee scholen niet om deze collega te vinden. Zo kwam O21 in beeld. Michelle werd vanaf januari tot de zomer van 2024 voor 8 uur per week als onderwijskundig ict’er gedetacheerd op de ZonneWijzer in Bussum en de Rehobothschool in Naarden-Vesting. 

Begin met het einde voor ogen

Na de aanvraag kwam Michelle in contact met de bovenschools ict’er van Proceon: Joep van Maarseveen. Tijdens een fijn kennismakingsgesprek werden er een aantal actiepunten voor het komende halfjaar besproken. Vervolgens stelde Michelle in samenspraak met de directeuren een ict-plan op. Daarin stond onder andere beschreven op welke manier de scholen aan de slag gingen met digitale geletterdheid, op welke manier leerkrachten werken aan hun ict-vaardigheden en hoe zij omgaan met een digitaal adaptief leersysteem, zoals Snappet. Dit plan gaf duidelijkheid waar de school staat en welke acties nodig waren. 

Concrete resultaten op de scholen

Op de twee basisscholen waar Michelle gedetacheerd is zijn mooie stappen gezet. Michelle: “Als onderwijskundig ict’er is het, naast het opstellen van een ict-plan, jouw taak collega’s mee te nemen langs verschillende technologische trends en hen van inspiratie te voorzien. Bij Proceon heb ik verschillende workshops verzorgd rondom bijvoorbeeld de inzet van diverse ict-middelen en AI om te werken aan de ict-vaardigheden van de leerkrachten. Daarnaast heb ik in mijn rol als oict’er ook een bijdrage mogen leveren aan het bovenschools ict-netwerk van Proceon, door mee te denken over de gestelde ambities.” 

Michelle is trots op de stappen die de scholen hebben gezet: ”In het begin vonden de leerkrachten thema’s als digitale geletterdheid en de mogelijkheden van AI wellicht wat spannend, maar door hen de mogelijkheden te laten zien en risico’s te bespreken, groeide het enthousiasme al snel binnen de teams.” 

Boost aan het ict-beleid

Idske Witteveen, interim-directrice van de Rehobothschool in Naarden beaamt dit: “Michelle heeft het team van de Rehoboth meegenomen langs diverse ict-thema’s. Door haar kennis van zaken en inzet is er een solide start gemaakt met de implementatie van het beleid rondom digitale geletterdheid.” Michelle Petrus, directrice van de ZonneWijzer in Bussum, sluit daarbij aan: “Ik heb de samenwerking met O21 als positief ervaren. Het is fijn dat iemand zich volledig op het ict-beleid kan storten. Een leerkracht heeft dit vaak als taak erbij terwijl Michelle het de juiste focus kon geven. Het hebben van een onderwijskundig ict’er op onze school heeft een boost gegeven aan ons ict-beleid. Ook bij het team zie ik de voordelen: ze kregen veel inzicht en inspiratie én we weten nu hoe we ervoor staan op het gebied van digitale geletterdheid.” 

Idske kijkt uit naar het vervolg: “Het opgestelde beleid heeft draagvlak in het team. Daardoor heb ik veel vertrouwen in een voorspoedige implementatie van onder andere digitale geletterdheid in ons onderwijs.”

De samenwerking

O21 ondersteunt Proceon al zes jaar rondom verschillende ict-vraagstukken. Joep van Maarseveen, bovenschools ict’er van Proceon, spreekt lovend over de samenwerking: “De samenwerking met O21 heb ik als zeer goed ervaren. Zowel de aanvraag via O21-directeur Karen als de communicatie met Michelle daarna. Ze is proactief in haar communicatie en heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan ons ict-netwerk.”

Onderwijsadviseur Michelle kijkt ook met veel plezier terug op deze samenwerking: “Het was heel fijn dat tussen Joep, de directie en mij zo snel geschakeld kon worden. Ik ben heel blij dat ik de scholen heb kunnen inspireren en stappen heb kunnen laten zetten op het gebied van onderwijs en ict. Inmiddels is er een oict’er gevonden voor de ZonneWijzer die verder kan vanuit deze goede basis.”

Meer weten?

Heb je een vergelijkbaar vraagstuk als Proceon? Kijk dan eens wat O21 kan betekenen op het gebied van detachering. Of neem contact met ons op; we denken graag met je mee.