Monitor digitale geletterdheid 2021

Monitor digitale geletterdheid 2021

In november 2021 werd voor de tweede keer de monitor digitale geletterdheid gepubliceerd. Hiervoor is onderzoek gedaan onder bijna 5.000 schoolleiders, leerkrachten en ICT-coördinatoren van scholen in het primair onderwijs. De monitor heeft onder andere als doel om...
Tien jaar O21

Tien jaar O21

Tien jaar geleden werd in het 300 pagina’s tellende rapport ‘De Staat van het Onderwijs 2011-2012’ slechts één alinea aan ict gewijd. Op datzelfde moment waren drie ondernemende onderwijskundigen ervan overtuigd dat digitalisering een steeds belangrijkere rol zou gaan...
Is een schrift soms beter dan een laptop?

Is een schrift soms beter dan een laptop?

Digitalisering in het onderwijs heeft door de coronacrisis een vlucht genomen. Over de positieve ontwikkelingen ervan en kanttekeningen erbij schreven Mirjam Remie en Menno Sedee deze zomervakantie een interessant drieluik in het NRC. Ze citeren daarin diverse...