Het OIA-model: van onderwijsvraag naar ict-aanbod

Het OIA-model: van onderwijsvraag naar ict-aanbod

Veel scholen worstelen vroeg of laat met de vraag welke ict-middelen er aangeschaft of vervangen moeten gaan worden. Ict is pas effectief als het aansluit bij de visie van de school en bij de manier van werken of lesgeven. In de praktijk worden basisscholen bedolven...
Kleuters en een digitaliserende wereld

Kleuters en een digitaliserende wereld

Lange tijd leek onderwijs en digitalisering voornamelijk voorbehouden aan de midden- en bovenbouw. De onderbouw bleef hierbij vaak achter; soms was dit een bewuste keuze, maar vaak ook niet. De digitalisering neemt snel toe; jonge kleuters hebben vaak al ervaring met...
School en communicatie

School en communicatie

De schoolwebsite is een belangrijk middel om uw school te profileren. Naast open dagen en andere ontmoetingsmomenten is de schoolwebsite hét laagdrempelige instrument voor nieuwe ouders om de school te leren kennen. Daarnaast willen sommige scholen meer dan alleen...
JGZ en privacy op scholen

JGZ en privacy op scholen

U zult het vast herkennen. Jaarlijks wordt u als school bevraagd door de JGZ-organisatie van de gemeente om gegevens van de leerlingen digitaal aan te leveren. Dit hebben zij nodig om hun publieke taak uit te kunnen voeren in het kader van de jeugdgezondheidszorg...
JGZ en privacy op scholen

Veilige uitwisseling van uw leerlinggegevens

Veilige gegevensuitwisseling tussen PO en VO Jaarlijks stappen ruim 175 duizend leerlingen over van het PO naar het VO. Het is wettelijk bepaald dat hierbij leer- en begeleidingsgegevens moeten worden uitgewisseld. Dit Overstapdossier bevat veel gevoelige gegevens...
Professionalisering van leerkrachten

Professionalisering van leerkrachten

Proeftuinieren in Amsterdam Op veel scholen wordt gezocht naar manieren om de ict-vaardigheden te verhogen en van en met elkaar te leren. Een mooie organisatievorm is het opzetten van proeftuinen, waarbij scholen de inzet van ict-middelen kunnen ervaren en hiermee...