Wij slaan de brug tussen

onderwijs en ict

Focus PO

Focus PO

Stel je voor dat je team over een tool beschikt die cito-resultaten zo bewerkt en weergeeft dat elke leerkracht inzicht krijgt in wat hij morgen in de klas kan doen. Zo’n tool bestaat inmiddels. Hij heet Focus PO! Het afgelopen jaar is door Wijnand Gijzen Onderwijs...
Computational Thinking

Computational Thinking

Opeens was hij er: een nieuwe Engelse term in de opsomming van de elf 21e eeuwse vaardigheden; een term waar je in eerste instantie weinig beeld bij hebt: computational thinking. Deze term, die in 1980 door Seymour Papen werd bedacht, heeft iets sterk technologisch in...
Computational Thinking

Probleemoplossend vermogen

In de O21 nieuwsbrieven besteden we de komende maanden expliciet aandacht aan acht 21e eeuwse vaardigheden. In deze nieuwsbrief aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheid Probleemoplossend vermogen   Probleemoplossend vermogen    Definities van probleemoplossend vermogen...