Advies, begeleiding en detachering
Visie bepalen

Tijdens een studiedag of TROA-sessie helpen we jullie met het verzamelen van bouwstenen, die de basis vormen voor jullie visie en strategisch ict-beleid.

$

Strategisch ict-beleid ontwikkelen

Aan de hand van jullie visie en strategische koers bepalen we met elkaar de doelen van ict, de organisatie ervan en de investeringen. Oftewel: een stevige doordachte basis.

$

Informatiemanagement

Bij informatiemanagement gaat het om keuzes maken voor, het optimaal gebruiken van en regie voeren op de leer- en werkomgevingen in je organisatie.

$

Detachering

Diverse besturen schakelen onze adviseurs in om gedurende een langere periode op stafniveau mee te denken, te adviseren of praktisch te ondersteunen. 

$

Visievorming en keuzeproces digitale leermiddelen

O21 heeft veel ervaring met het begeleiden van besturen en scholen bij de keuze voor en de didactische inzet van adaptieve leermiddelen. Dat doen we geheel onafhankelijk.

$

Leermiddelenbeleid en aanbesteding

Gaan jullie leermiddelen aanbesteden? Wij vertalen jullie onderwijskundige visie naar een programma van eisen. Zo komen we tot een optimale leermiddelenmix.

$

Ontwikkeltraject digitale geletterdheid

O21 heeft een heldere aanpak die zorgt voor een duurzame oplossing en draagvlak. We leggen de relatie met jullie visie, werken iteratief en hebben oog voor mensen.

$

ICT-aanbestedingen

Wij kennen de markt van ICT-leermiddelen en -aanbieders en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. We begeleiden bij het maken van de juiste keuzes op het snijvlak van onderwijs en ICT.

$

Persoonlijk advies?

Karen Paardekooper-Lim

Directeur O21 en onderwijsadviseur