Digitale vaardighedenscan om direct stappen te zetten

“We gebruiken de digitale vaardighedenscan van O21 om ict-bekwaamheid op de agenda te krijgen en direct om te zetten naar concrete doelstellingen en stappen. De scan geeft onze medewerkers en schoolleiders inzicht in waar de school staat. Dit helpt hen bij het kijken naar de toekomst: is dat wat is afgesproken in het jaarplan haalbaar? Welke stapjes kunnen of moeten we nog meer zetten? En hoe moet ict-bekwaamheid in lijn met de schoolvisie worden versterkt?

Ook laten de resultaten zien hoe we de begeleiding bij de overstap naar Office 365 kunnen verbeteren: we zien immers hoe het niveau is op een school en wat dit vraagt van de specifieke trainingen. De resultaten van de scan geven ons inzicht op bestuursniveau, schoolniveau en ook op het niveau van de medewerkers.

Elke school van BOOR heeft haar eigen schoolvisie en bijbehorende ict-speerpunten, maar de basisvaardigheden zijn een uitzondering. We willen namelijk dat iedere medewerker van BOOR beschikt over minimale basisvaardigheden, bijvoorbeeld over privacy en gebruik van het leerlingvolgsysteem. Deze basisvaardigheden zien wij als onderdeel van leerkrachtvaardigheden en komen ook terug in het ontwikkelgesprek. We helpen onze medewerkers ze te ontwikkelen waar nodig.

Alles binnen BOOR is erop gericht om ict-bekwaamheid te borgen in bestaande kaders, zoals de HR-cyclus, kwaliteitskaarten, leerkrachtvaardigheden, schoolplan en jaarplan. Daarin is de digitale vaardighedenscan een goed middel.”

Claudia Cobelens, programmanager IT, Stichting BOOR

 

Inzicht in ontwikkelkansen

 

“De digitale vaardighedenscan meet op zes domeinen: basisvaardigheden, online, in de klas, volgen en sturen, privacy en de professionele ontwikkeling. Zo krijg je als leraar een goed inzicht in je huidige digitale vaardigheden en waarin je je nog verder kunt ontwikkelen. Immers is een vaardige leerkracht de basis van goed onderwijs.

Bij Stichting BOOR gaan we eerst in gesprek met de directeuren om de werking van de vaardighedenscan uit te leggen en hen te ondersteunen bij hoe zij deze uit kunnen zetten bij leerkrachten. Na het sluiten van de scan volgt een analysegesprek met de directeur en denken we mee over een passend nascholingsaanbod en plan van aanpak met de school. We hebben er zin in om samen aan de slag te gaan.”

Daniëlle Koolmees, (voormalig) onderwijsadviseur, O21

 

Meer lezen