Digitale vaardighedenscan

Digitale vaardigheden zijn onmisbaar in de huidige maatschappij en daarmee ook in ons onderwijs. Maar uit onderzoeken blijkt dat er nog veel winst te behalen valt in het verbeteren van ict-bekwaamheid van zowel leerkrachten als leerlingen. Wil je hier als school of bestuur mee aan de slag? Dan is het nodig om te weten waar je staat, zodat je gericht ondersteuning of professionalisering in kunt zetten om de gestelde ambities te behalen. De digitale vaardighedenscan geeft je dit inzicht.

Wat is de digitale vaardighedenscan en welk inzicht geeft deze?

De digitale vaardighedenscan is een online applicatie die inzicht geeft in het huidige vaardigheidsniveau en daarmee handvatten geeft voor het gewenste nascholingsaanbod binnen je school of bestuur. Met een brede set aan indicatoren meet de scan op zes domeinen hoe vaardig medewerkers zijn en hoe vaak ze deze vaardigheden inzetten. De zes domeinen zijn afgestemd op de laatste ontwikkelingen in het onderwijs. Ze omvatten onder andere digitale geletterdheid, de inzet van adaptieve digitale leermiddelen, volgen en sturen en de professionele ontwikkeling.

De voordelen van de digitale vaardighedenscan

Uitgebreid inzicht met een helder dashboard

Uitstekende monitormogelijkheden: de resultaten worden overzichtelijk weergegeven in een persoonlijk dashboard. De cijfers worden afgezet tegen de ambitielijn van het eigen bestuur en een landelijke benchmark, waardoor je meteen ziet op welke gebieden winst te behalen valt. Afhankelijk van je rol in de organisatie, kun je op individueel, school- en bestuursniveau de resultaten bekijken en vergelijken.

Gebruiksvriendelijk

Elke medewerker ontvangt op haar e-mailadres een uitnodiging met een persoonlijke inlog en het verzoek om de scan in te vullen. Het invullen van de scan is eenvoudig en neemt gemiddeld genomen 20 minuten tijd in beslag. De vragen zijn helder geformuleerd, afgestemd op de onderwijspraktijk (zoals ict in de klas) en de lay-out is zeer overzichtelijk.

Besparing in kosten

Door de gerichte uitvraag en heldere uitkomsten is het meteen duidelijk op welke gebieden (na)scholing wenselijk is. Je kunt dus heel gericht aan de slag met de uitkomsten en voorkomt professionaliseringskosten die niet bijdragen aan het behalen van de gestelde ambities.

Adaptief en gepersonaliseerd

De scan kan op diverse gebieden aangepast worden aan de wensen van het bestuur, zodat deze aansluit bij de gebruikte leeromgeving, het leerlingvolgsysteem, de digitale adaptieve leermiddelen en de infrastructuur van de eigen organisatie. Ook is het mogelijk om de scan te personaliseren met eigen logo’s en een (video)boodschap van het bestuur.

Up to date

De scan geeft op elk moment een helder beeld van de stand van zaken. De digitale vaardighedenscan is bovendien afgestemd op de nieuwste adviezen, waaronder het curriculum.nu advies rondom digitale geletterdheid.

Onderbouwd

De scan is uitgebreid getest en gevalideerd. Hiervoor werkt O21 samen met Oberon, een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs. Doordat O21 veel kennis heeft van zowel onderwijs als digitalisering, slaan we optimaal de brug tussen beide werelden.

Uit de praktijk

“Als je niet weet op welke gebieden de meeste winst te behalen valt, schiet je met hagel. Daarom hebben we de digitale vaardighedenscan van O21 afgenomen om inzicht te krijgen in waar de professionaliseringsbehoefte lag. Met deze inzichten hebben we onze Academie verder ingericht en zijn medewerkers gericht opleidingen gaan volgen. Twee jaar later hebben we opnieuw de scan laten afnemen. Door deze gerichte aanpak hebben we overduidelijk de gewenste resultaten behaald!”

Meer weten of de scan afnemen?

In de flyer van de digitale vaardighedenscan lees je meer over het proces en inhoud van de scan.
Meer weten of de scan afnemen? Neem dan contact met ons op.

 

 

Persoonlijk advies?

Elise van den Biggelaar

Onderwijsadviseur