1. Home
  2. Docs
  3. Beheer gegevens
  4. Formulieren maken en beheren

Formulieren maken en beheren

In de app zijn er diverse typen formulieren. De Systeemformulieren bepalen de inhoud en juiste werking van de app. Deze formulieren moeten dan ook alleen aangepast worden bij een gewenste wijziging van de app en door de systeembeheerder.

De Trajectformulieren zijn de formulieren die in de app gebruikt worden bij het uitvragen van gegevens bij besturen, scholen en gebruikers. Deze behoeven alleen aangepast te worden als de gewenste gegevens wijzigen.

Met de ICT-Vaardighedenscan wordt de uitvraag aan besturen, scholen en gebruikers gedaan. Deze test kan aangepast worden. Ook kunnen er diverse testen naast elkaar bestaan. Belangrijk is dat ieder formulier een unieke identificatiecode heeft. Rechtsboven in het tabblad Formulieren vind je de knop Formulieren toevoegen.

scherm formulier toevoegen

De naam van het formulier mag zelf gekozen worden. Handig is het wel om deze eenduidig te houden. De Identificatie Code kan alleen ingevuld worden bij het maken van een nieuw formulier. Deze identifier kan daarna niet meer gewijzigd worden. Het is dus van belang om hier een unieke code in te vullen, dat moet in lowercase letters, zonder spaties. Het handigst is om hier ook een versienummer toe te voegen. Dus bijvoorbeeld: ICT-scan 3.01 betekent ICT-scan versie 3 nummer 1. Zo kan, indien nodig, een andere ICT-scan van versie 3 met een ander nummer, gemaakt worden voor een ander bestuur. Bij ieder bestuur kun je dan makkelijk de gebruikte versie van de ICT-vaardighedenscan bijhouden. Dit kun je doen bij de instellingen van het betreffende bestuur.

Belangrijk: Een identificatiecode moet uniek zijn en mag dus maar één keer voorkomen in het systeem.

Een thumbnail afbeelding bij een nieuw formulier is verplicht. Dit zorgt ervoor dat soortgelijke formulieren makkelijk te herkennen zijn in het overzicht.

Maak een formulier

Om een nieuwe vragenlijst te maken, klik je na het aanmaken van het formulier op het edit knopje. Rechtsboven zie je dan Open Builder.

Nieuwe ICT-Vaardighedenscan maken.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?