1. Home
  2. Docs
  3. Emails
  4. Algemene informatie

Algemene informatie

Emails worden verstuurd via het platform SendGrid. Voor de testomgeving wordt een HandiHow account gebruikt waar maximaal 100 emails per dag mee kunnen worden verstuurd.

Emails worden geformuleerd met behulp van “templates”. Binnen deze templates kan met behulp van blokken de email worden samengesteld. Er zijn blokken voor plaatjes en tekst.

Er kan tekst dynamisch worden ingeladen in de email. Dit gebeurt door in het template de tekst tussen accolades te zetten, bijvoorbeeld {{name}} kan de naam van de medewerker bevatten.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?