1. Home
  2. Docs
  3. Emails
  4. Uitnodigen aanleveren van gegevens bestuur

Uitnodigen aanleveren van gegevens bestuur

Deze email wordt verstuurd om een Bestuur Admin gebruiker uit te nodigen om gegevens aan te leveren betreft het bestuur.

De email kan worden verstuurd bij Bestuur –> Instellingen en dan “Uitnodigen”. Deze knop is pas beschikbaar als de medewerker is geselecteerd.

template: invitationorganisationintake

subject: Uitnodiging voor het aanleveren van gegevens bovenschools 

preheader: Je bent door O21 uitgenodigd om gegevens aan te leveren betreffende jouw bestuur

tekst:

Beste {{name}},

Je bent door O21 uitgenodigd om gegevens aan te leveren voor jouw bestuur. Deze gegevens worden gebruikt om de digitale vaardighedenscan zoveel mogelijk te personaliseren voor alle medewerkers binnen jouw organisatie.

Volg de onderstaande link om de gegevens aan te leveren.

Gegevens aanleveren

Voor vragen over deze email of verdere ondersteuning kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet namens O21, 

Nancy van den Brand
Officemanager
info@o21.nu 
0172-601496

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?