1. Home
 2. Docs
 3. ICT-Vaardighedenscan
 4. Vragen toevoegen aan de ICT-vaardighedenscan

Vragen toevoegen aan de ICT-vaardighedenscan

Voor het maken van een ICT-vaardighedenscan zijn verschillende soorten vragen mogelijk. Je kunt deze soorten vragen zien door te klikken op “Open Builder” na het openen van een formulier.

 • Single Input is een invulveld. Je kunt verschillende input instellen, zoals tekst, een url, een datum of een getal
 • Checkbox is een meerkeuzevraag waarbij meerdere opties kunnen worden aangevinkt
 • Radiogroup is een meerkeuzevraag waarbij slechts 1 optie kan worden gekozen
 • Dropdown is een meerkeuzevraag waarbij slechts 1 optie kan worden gekozen. Deze vraagsoort wordt vaker gebruikt bij een lange lijst opties (in tegenstelling tot radiogroup met weinig opties).
 • Rating is een meerkeuzevraag met numerieke opties, vaak 1 t/m 5, waarbij slechts 1 optie kan worden gekozen
 • Image picker is een lijst foto’s waarbij je kunt instellen dat 1 of meerdere plaatjes kunnen worden geselecteerd
 • Boolean is een Ja/Nee vraag (vinkje)
 • Html is eigenlijk geen vraag, maar een “blok” die je tussen vragen in kunt zetten voor uitleg, een foto of een YouTube filmpje
 • Matrix vraag heeft meerdere rijen waarbij op iedere rij een meerkeuze selectie mogelijk is (radiogroup)

Algemene instellingen

Per vraag zijn er een aantal algemene instellingen die voor ieder type vraag gelden. Deze instellingen zijn te vinden onder het tabje “General” als je bij de vraag op het pennetje “Edit” klikt.

 • Name: de uitkomst van de vragenlijst wordt opgeslagen in de vorm van {name1: xxx, name2: yyy, name3: zzz}, waarbij het “name” veld telkens de vraag uniek identificeert. Dit is NIET wat degene die de test invult ziet, maar is wel belangrijk om in de database met gegevens later te kunnen terugvinden welke vraag het betreft. Geef dit veld een logische naam en gebruik geen leestekens of spaties. Je kunt “camelCase” of “snake_case” gebruiken om meerdere woorden aan elkaar te plakken
 • Title: dit is wat wordt gepresenteerd aan de respondent als titel van de vraag. Je kunt dit volledig uitschrijven maar hou het kort en bondig. In de database wordt de “Title” alleen opgeslagen in de definitie van de vragenlijst, maar niet in de ingediende antwoorden van de respondenten.
 • Is visible?: bepaalt of de vraag zichtbaar is. Er is ook een optie “Visible If” waarbij je de zichtbaarheid van de vraag laat afhangen van een andere vraag
 • Is required?: bepaalt of de vraag verplicht is. Stelregel is dat alle vragen die mee moeten tellen voor de score, ook verplicht zijn. Als ze niet relevant zijn, dan kan de vraag met “Is visible?” of “Visible If” verstopt worden, en zal deze automatisch ook niet meer verplicht zijn.
 • Is start with new line?: bepaalt of de vraag onder de vorige vraag komt te staan, of ernaast. Als je wilt dat de vragen naast elkaar staan, vink je dit uit bij de TWEEDE vraag die je rechts wilt hebben van de eerste vraag. Je kunt eventueel ook de breedte instellen bij de twee of meer vragen die naast elkaar staan (bijvoorbeeld 35% – 65%), anders krijgen beide vragen automatisch een gelijke ruimte.

Score en domein instellen

Je kunt in principe alle vragen gebruiken voor de test, behalve de Single Input en de Html. Html is sowieso geen “vraag” maar een informatieblok. Single Input is lastig omdat men hier een input in kan geven en dit lastig te vergelijken is met het juiste antwoord.

De volgende instellingen zijn noodzakelijk als je de vraag wilt laten meetellen voor de score:

 • Domein (dit veld is verplicht, anders telt de vraag niet mee in de berekening van de score)
 • Subdomein (optioneel), de keuzes worden gefilterd na het kiezen van het Domein
 • Subsubdomein (optioneel), de keuzes worden gefilterd na het kiezen van het Subdomein
 • Maximum score: dit is de maximale score die je kunt behalen met deze vraag. Dit veld is verplicht.
 • Telt mee zeer vaardig: om te bepalen of een respondent zeer vaardig is, kan bij bepaalde vragen in de lijst deze optie worden aangevinkt. Er verschijnt dan ook een veld “Min score zeer vaardig” waarbij je aangeeft wat de minimale score men moet halen om zeer vaardig te kunnen zijn. De respondent moet op iedere “zeer vaardig” vraag boven de minimale score zitten, en ook een bepaald minimum als gemiddelde scoren op de test, om als “zeer vaardig” te worden aangemerkt binnen de organisatie.
 • Pop-up beschrijving: als je hier tekst plaatst, komt er een knopje “Info” na de vraag te staan waarbij de tekst tevoorschijn komt als de respondent hierop klikt. Gebruik dit optioneel om meer informatie te geven over de vraag.

Score per optie instellen

Bij verschillende vragen kun je de score per optie instellen. Dit geldt bij bijna alle vraagsoorten, behalve Boolean. Bij Boolean stel je alleen de Maximum score in, en als de vraag met “Ja” wordt beantwoordt, krijgt de respondent de maximale punten. Bij de overige vragen stel je per optie in wat de te behalen punten zijn per optie. Dit doe je onder het tabje “Columns” (bij Matrix), “Row Values” (in het geval van Rating vraag) en “Choices” (bij overige selectie vragen, zoals Dropdown of Checkbox vragen).

Hieronder staan “Choices” bij een checkbox vraag. De velden die moeten worden ingevuld zijn:

 • Value: vergelijk dit met het “Name” veld van de vraag. De respondent krijgt dit niet te zien maar dit is wat deze optie uniek identificeert in de database. Geef het een logische naam zonder spaties, en gebruik camelCase of snake_case om woorden aan elkaar te plakken
 • Text: dit is wat de respondent ziet bij de optie
 • Score: dit is de score die de respondent kan behalen met de betreffende optie. Let op dat bij “Checkbox” vragen, het totaal aantal punten dat je kunt verdienen gelijk is aan de “Maximale score” van de vraag. Hou hiermee ook rekening bij “Matrix” vragen. De maximale score per kolom keer het aantal rijen in de matrix moet dan gelijk zijn aan de maximale score van de vraag.

Keuzelijst opnemen in formulier

Als je een nieuwe lijst hebt gemaakt in het tabblad Lijsten dan kun je deze toevoegen aan een vraag. Druk op Edit, scroll omlaag en kies Choices from the web

Keuzelijst toevoegen

De URL bestaat uit een vast deel eindigend op settings= Daarachter moet dan de identifier van de te gebruiken lijst worden ingevuld. In het plaatje hierboven is dat educationlevels.

Dus URL: https://us-central1-ict-vaardighedenscan.cloudfunctions.net/listSettings?settings= +identifier

Daarna vul je bij Value name identifier in en bij Title name name en kies Apply. De keuzelijst is dan toegevoegd aan de vraag.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?