1. Home
  2. Docs
  3. Algemeen
  4. Resultaten

Resultaten

De ingevoerde ICT-Vaardighedenscans leiden uiteindelijk tot resultaten. Deze resultaten zijn beschikbaar per bestuur, per school en per medewerker.

Om de resultaten te berekenen of bekijken klik je op het koffertje achter het betreffende bestuur, school of de betreffende medewerker. Daarna klik je rechtsonder op het scherm op het tabblad Resultaten bij een bestuur, school of gebruiker.

Resultaten bekijken

Resultaten berekenen

Op het scherm Resultaten zie je rechtsboven de knop Resultaten berekenen. De eerste keer nadat alle scans zijn ingevoerd druk je op deze knop om de resultaten te berekenen. Als er al een resultaat is, kun je met deze knop opnieuw de resultaten berekenen, als er tussentijds wijzigingen in de ingevoerde gegevens zijn gedaan. De eerdere resultaten worden dan overschreven. Als je dat niet wilt dan moet er een nieuwe vragenlijst klaargezet worden om te worden ingevuld.

Weergave resultaten

De resultaten worden op diverse manieren getoond en ook kun je in het scherm resultaten nog keuzes maken, zodat de resultaten in een ander soort grafiek worden weergegeven. Of dat alleen de resultaten voor een bepaald Domein te zien zijn.

Diverse grafieken
Keuzemogelijkheid resultaten per domein

Ook wordt aangegeven welke medewerkers zeer vaardig zijn. De scores en het traject van deze medewerker kunnen dan direct ingezien worden. Druk daarvoor op Bekijk. Dan kom je in het scherm van de medewerker en zie je het traject. Voor het bekijken van de antwoorden van de ICT-Vaardighedenscan, klik je onderin op Vaardighedenscan. Voor het weergeven van de behaalde resultaten in een grafiek klik je op Resultaten rechtonder in het scherm. Overigens kan via dit medewerkerscherm ook een uitnodiging gestuurd worden aan de medewerker voor het invullen van een ICT-Vaardighedenscan, bijvoorbeeld als het nodig is om een medewerker te herinneren om de scan in te vullen of als de medewerker de inloglink voor de scan niet meer heeft. Klik dan rechtsboven op Uitnodigen.

Vaardighedenscan medewerker

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?