Wij slaan de brug tussen

onderwijs en ict

Doordacht invulling geven aan de nieuwe schoolplannen

Dit schooljaar zijn veel besturen en scholen bezig met het richting geven aan de nieuwe planperiode. Het komende schooljaar staat in het teken van inrichten en verrichten. In veel schoolplannen worden prachtige begrippen gebruikt als: gepersonaliseerd leren, eigenaarschap, persoonsvorming, digitale adaptieve leermiddelen, 21e eeuwse vaardigheden, talentonderwijs, second en third learning analytics, structurele inzet van ict, portfolio’s, soft skills etc. Maar wat wordt er eigenlijk bedoeld met deze containerbegrippen? En, belangrijker nog: hoe kunnen ze vanuit visie echt meerwaarde bieden aan het onderwijs en de koers van een school of bestuur?

Uit de praktijk

Veel schoolleiders worstelen inhoudelijk en procesmatig met deze interessante vraagstukken. Ze hebben niet in alle gevallen voldoende kennis en expertise in huis om deze zaken te kunnen inrichten en uitvoeren samen met hun team. Of vinden het lastig om vanuit de visie op leren in zijn algemeenheid de juiste keuzes te maken. En vervolgens de vertaalslag te maken naar en met het team. Terwijl deze zaken juist de voorwaarden voor succes zijn.

Toekomstgericht onderwijs voor schoolleiders

Vanuit deze behoefte heeft O21 anderhalf jaar geleden de opleiding Toekomstgericht Onderwijs voor schoolleiders ontwikkeld (tevens gecertificeerd voor de registratiemodule 7 van het schoolleidersregister). In deze vijfdaagse staat verbinding tussen theorie en (uw) dagelijkse praktijk centraal. De focus ligt op ‘het ontwikkelen van kennis en inzicht’ en ‘leren en leiderschap in de 21e eeuw’. U krijgt bouwstenen die nodig zijn om in te kunnen spelen op veranderingen. Zo kunt u keuzes maken die passen bij de onderwijsvisie van uw school en (beter) leiding geven aan uw team.

Wat deelnemers zeggen

In de afgelopen periode hebben we tientallen schoolleiders van verschillende besturen zowel incompany als regionaal met een zéér hoge tevredenheid mogen opleiden. Gemiddeld beoordelen de deelnemers de opleiding met een 8.4.

Een aantal uitspraken:

  • “Deze inspirerende opleiding bevatte veel kennis en kunde met veel aandacht voor het leerproces van de groep, mede door de diversiteit aan werkvormen. ” Schoolleider, Prico Hoogeveen.
  • “Fijn dat er binnen dit traject ruimte was om elkaar te spreken. Ik had het gevoel dat de opleider er echt voor ons was. Wij mogen mede de agenda bepalen.” Schoolleider, Filios Scholengroep.
  • “Dank jullie wel voor de inspiratie, de kennis, de verbinding, het enthousiasme, de tools en de (bege)leiding…kortom: top!” Schoolleider Primato

Ook voor IB’ers!
We zien dat dat het onderwijskundig leiderschap binnen de verschillende scholen steeds meer wordt gedragen door een coalitie van professionals, waaronder de intern begeleider. We hebben binnen de incompany trajecten meerdere intern begeleiders verwelkomd. Deze tandemfunctie van de schoolleider en ib-er pakt succesvol uit. De school komt echt in beweging richting een professionele verbetercultuur. “Mijn advies? Altijd de intern begeleiders stimuleren om aan te sluiten. Ik heb dit vanuit mijn IB-rol als zeer leerzaam ervaren”, aldus een intern begeleider van Prico Hoogeveen.

Interesse?

Op 20 en 21 mei start de regionale opleiding in Bodegraven (dag 1 en 2). Door de centrale ligging kunnen schoolleiders uit het hele land gemakkelijk aansluiten. Dag 3 en 4 zijn op 26 en 27 september gepland. Dag 5 (afsluiting) is op 10 oktober.

Bent u benieuwd naar de flyer of wilt u zich aanmelden? Klik dan op de volgende link:

https://www.o21.nu/opleidingen/toekomstgericht-onderwijs-voor-schoolleiders/

Maatwerk voor uw bestuur

Staat Toekomstgericht Onderwijs in het nieuwe strategisch beleidsplan? Wilt u hier graag incompany en in verbinding een professionaliseringstraject aan koppelen? Stuur een mail naar Henk van de Hoef (henk@o21.nu). Henk neemt contact met u op voor een afspraak. U krijgt dan een beeld bij de verschillende mogelijkheden van het maatwerktraject. Ook kunt u hier meer lezen over het traject binnen Filios Scholengroep.