Doordacht invulling geven aan de nieuwe schoolplannen

Dit schooljaar zijn veel besturen en scholen bezig met het richting geven aan de nieuwe planperiode. Het komende schooljaar staat in het teken van inrichten en verrichten. In veel schoolplannen worden prachtige begrippen gebruikt als: gepersonaliseerd leren, eigenaarschap, persoonsvorming, digitale adaptieve leermiddelen, 21e eeuwse vaardigheden, talentonderwijs, structurele inzet van ict, portfolio’s, soft skills etc. Maar wat wordt er eigenlijk bedoeld met deze containerbegrippen? En, belangrijker nog: hoe kunnen ze vanuit visie echt meerwaarde bieden aan het onderwijs en de koers van een school of bestuur?

Uit de praktijk

Veel schoolleiders worstelen inhoudelijk en procesmatig met deze interessante vraagstukken. Ze hebben niet in alle gevallen voldoende kennis en expertise in huis om deze zaken te kunnen inrichten en uitvoeren samen met hun team. Of vinden het lastig om vanuit de visie op leren in zijn algemeenheid de juiste keuzes te maken. En vervolgens de vertaalslag te maken naar en met het team. Terwijl deze zaken juist de voorwaarden voor succes zijn.

Toekomstgericht onderwijs voor schoolleiders

Vanuit deze behoefte heeft O21 enkele jaren jaar geleden de opleiding Toekomstgericht onderwijs voor schoolleiders ontwikkeld (tevens gecertificeerd voor de registratiemodule 7 van het schoolleidersregister). In deze vijfdaagse staat verbinding tussen theorie en de dagelijkse praktijk centraal. De focus ligt op ‘het ontwikkelen van kennis en inzicht’ en ‘leren en leiderschap in de 21e eeuw’. Je krijgt bouwstenen die nodig zijn om in te kunnen spelen op veranderingen. Zo kun je keuzes maken die passen bij de onderwijsvisie van je school en (beter) leiding geven aan je team.

Wat deelnemers zeggen

In de afgelopen periode hebben we tientallen schoolleiders van verschillende besturen zowel incompany als regionaal mogen opleiden. Gemiddeld beoordelen de deelnemers de opleiding met een 8.4. Een aantal uitspraken:

  • “Deze inspirerende opleiding bevatte veel kennis en kunde met veel aandacht voor het leerproces van de groep, mede door de diversiteit aan werkvormen. ” Schoolleider, Prico Hoogeveen.
  • “Fijn dat er binnen dit traject ruimte was om elkaar te spreken. Ik had het gevoel dat de opleider er echt voor ons was. Wij mogen mede de agenda bepalen.” Schoolleider, Filios Scholengroep.
  • “Dank jullie wel voor de inspiratie, de kennis, de verbinding, het enthousiasme, de tools en de (bege)leiding. Kortom: top!” Schoolleider Primato

Maatwerk voor jouw bestuur

Staat Toekomstgericht Onderwijs in het nieuwe strategisch beleidsplan? Wil je hier graag incompany en in verbinding een professionaliseringstraject aan koppelen? Dan kunnen we deze opleiding ook incompany verzorgen. Dat deden we eerder al bij Filios Scholengroep. Lees hun ervaringen

Meer informatie vind je in de flyer over de opleiding Toekomstgericht onderwijs voor schoolleiders