Strategisch ict-beleid

Je kunt geen huis bouwen zonder stevig fundament. Hetzelfde geldt voor de inzet van ict in het onderwijs: de visie en strategische koers van een bestuur of school zijn het startpunt, vervolgens kun je keuzes maken voor de doelen van ict, de organisatie ervan en de investeringen. In de praktijk blijkt dat soms best ingewikkeld. Want hoe pak je dit aan? En hoe neem je het team mee?

O21 kan jullie daarbij ondersteunen. Vanaf de eerste bouwsteen tot aan de dagelijkse praktijk.

Visie bepalen

Tijdens een studiedag of TROA-sessie helpen we jullie met het verzamelen van bouwstenen, die de basis vormen voor jullie visie en strategisch ict-beleid.

$

Beleid ontwikkelen

Aan de hand van jullie visie en strategische koers bepalen we met elkaar de doelen van ict, de organisatie ervan en de investeringen. Oftewel: een stevige doordachte basis.

$

Informatiemanagement

Bij informatiemanagement gaat het om keuzes maken voor, het optimaal gebruiken van en regie voeren op de leer- en werkomgevingen in je organisatie.

$

Detachering

Diverse besturen schakelen onze adviseurs in om gedurende een langere periode op stafniveau mee te denken, te adviseren of praktisch te ondersteunen.

$

Opleiding toekomstgericht onderwijs voor schoolleiders

In deze opleiding staat ‘leren en eigentijds leiderschap’ centraal. Je spijkert kennis van toekomstgericht onderwijs bij en ontwikkelt een heldere visie én plan van aanpak.

$

Post-hbo specialist toekomstgericht onderwijs

Wil je succesvol aan de slag met onderwijsontwikkeling en 21e-eeuws leren? In deze erkende opleiding vertaal je theorie naar praktijk.  

$

Procesbegeleiding en programmamanagement

Ben je op zoek naar een ervaren procesbegeleider of programmamanager die ervaring heeft met onderwijs én ict? Dan zit je goed bij O21.

$

Opleiding onderwijskundig ict’er

Wil je weten hoe je ict kunt inzetten voor het verbeteren van de leeropbrengsten of hoe ict zich verhoudt tot de 21e-eeuwse vaardigheden? 

$

Persoonlijk advies?

Karen Paardekooper-Lim

Directeur O21 en onderwijsadviseur