Handreiking Onderwijs op Afstand

Afgelopen weekend heeft O21 gewerkt aan het opzetten van een website waarin meegedacht wordt met besturen en scholen die nadenken over de mogelijkheden voor onderwijs op afstand. Je vindt hier alle relevante informatie rondom thema’s als:

  • Thuis aan de slag met digitale leermiddelen (Basispoort, Gynzy, Snappet etc.)
  • Online communicatie tussen leerkrachten, leerlingen en ouders (applicaties, tools, aandachtspunten)
  • Goede initiatieven van andere instanties en organisaties (Kennisnet, PO-Raad, netwerkbeheerders etc.)
  • AVG en privacy aspecten bij onderwijs op afstand (in samenwerking met onze partner Privacy op School)
  • Tips & tools (allerlei initiatieven op schoolniveau met concrete tips)

We werken de site voortdurend bij en hopen op deze manier het onderwijs te ondersteunen.

De site is te benaderen via https://bit.ly/onderwijsopafstand

Voel je vrij om de site te delen met andere besturen en scholen.