School en communicatie

De schoolwebsite is een belangrijk middel om uw school te profileren. Naast open dagen en andere ontmoetingsmomenten is de schoolwebsite hét laagdrempelige instrument voor nieuwe ouders om de school te leren kennen. Daarnaast willen sommige scholen meer dan alleen informeren. Zij willen ook graag eenvoudig en vlot met (nieuwe) ouders communiceren via hun site of sociale media als Facebook. Hoe zet je deze middelen slim in? En hoe behoud je het overzicht? Hoe organiseer ik dit met mijn team efficiënt zonder alles dubbelop te plaatsen?

schoolvoorbeeldHetSchoolvoorbeeld.nl heeft hier goed over nagedacht en zet een totaalpakket neer voor scholen: een mooi, professioneel vormgegeven website, gekoppeld aan sociale media én de mogelijkheid voor een eigen SchoolApp. Een kort bericht versturen naar de mobiele telefoons van ouders is hiermee mogelijk, maar ook ouders die hun kind via deze SchoolApp ziek kunnen melden bij school. Hiernaast is het een eenvoudige tool om de ouders zelf hun 10-minuten gesprek(ken) te laten organiseren. Een onderdeel van de ‘Privacy Kit.’ Met de Privacy Kit voldoet uw school aan de eisen die gesteld worden aan de aangepaste regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. U tilt hiermee uw (digitale) oudercommunicatie dus naar een ander niveau.
Wilt u weten waar u als school staat? Laat een gratis ‘impactanalyse’ maken voor uw school en til uw (ouder)communicatie naar een professioneel niveau. Neem contact op met Jeroen Vink of Marjolein de Pater via info@hetschoolvoorbeeld.nl  of via telefoonnumer 0182 – 74 90 90. Zij adviseren u graag over de mogelijkheden!