ICT-aanbestedingen: wij helpen je op weg!

Bij O21 weten we dat elke ICT-aanbesteding uniek is en meer omvat dan alleen voldoen aan technische specificaties. Het gaat om het maken van keuzes die de onderwijspraktijk verrijken en toekomstbestendig maken. In dit blog lees je hoe we te werk gaan. 

De meerwaarde van O21: brug tussen onderwijs en ICT

O21 biedt ondersteuning die verder gaat dan de standaard aanbestedingsprocedures. We organiseren inspiratiesessies en visievorming, zijn betrokken bij het opstellen van aanbestedingsdocumenten en adviseren over hoe ontwikkelingen en technologische innovaties, zoals AI en het IBP Normenkader, geïntegreerd kunnen worden in de onderwijspraktijk. Doordat we expertise hebben in onderwijs en ICT kunnen we schoolbesturen op maat adviseren en ondersteunen bij het maken van keuzes die niet alleen nu relevant zijn, maar ook inspelen op de toekomst.

Zo gaan we te werk

Wanneer je als bestuur voor de uitdaging staat om aan te besteden, kunnen wij jou helpen. Een aanbestedingswerkgroep met diverse stakeholders vanuit de organisatie wordt opgezet, ondersteund door O21. Samen vertalen we de wensen en eisen van de stichting naar een passend programma van eisen en kwalitatieve vragen voor aanbieders. Dit iteratieve proces, waarbij interne feedback wordt opgehaald en verwerkt, leidt tot een aanbesteding die nauw aansluit bij de behoeften en doelen van het schoolbestuur. 

Wij adviseren om naast de inhoudelijke begeleiding vanuit O21, een gespecialiseerd aanbestedingsbureau te betrekken om de procedurele/juridische kant van de aanbesteding te verzorgen.

Het belang van het IBP Normenkader

In onze advisering leggen we ook nadruk op de didactische inzet van ICT en het integreren van het Normenkader IBP (Informatiebeveiliging en Privacy). Dit kader is essentieel voor scholen om te voldoen aan de hedendaagse eisen rondom data- en informatiebeveiliging. Steeds meer leveranciers spelen daarop in door allerlei diensten en producten aan te bieden, die echter lang niet allemaal evenveel meerwaarde bieden. O21 kijkt kritisch mee: door vooraf duidelijk te definiëren wat al goed geregeld is, wat er nodig is (de basis op orde) en welke elementen van het normenkader prioriteit hebben. 

Daarnaast helpen we de didactische inzet van ICT te vertalen naar passende functionaliteiten voor de digitale leerwerkomgeving voor leerlingen. We houden daarbij ook rekening met zaken als inclusie en gelijke kansen. Zo zorgen we ervoor dat aanbiedingen naadloos aansluiten bij de praktische en strategische behoeften van jóuw organisatie.

Meer weten?

Op de pagina ICT-aanbestedingen lees je meer over wat wij doen en wat de voordelen zijn van het betrekken van een externe partner bij aanbestedingen. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.