ICT-aanbestedingen

Staan jullie op het punt om nieuwe ICT-hardware aan te besteden? Of start jullie zoektocht naar een nieuwe ICT-dienstverlener? Dan is het cruciaal om doordachte keuzes te maken die niet alleen voldoen aan de technische behoeften, maar die ook echt bijdragen aan jullie onderwijsdoelstellingen. Externe hulp inschakelen kan het verschil maken tussen een succesvolle ICT-aanbesteding en een project dat zijn potentieel niet volledig benut. Met expertise op het snijvlak van ICT en onderwijs helpt O21 jullie graag.

Onderwijspraktijk als startpunt

Bij elke ICT-aanbesteding die O21 begeleidt, is de onderwijspraktijk het uitgangspunt. Dit betekent dat we starten met een grondige analyse van hoe technologie het beste kan bijdragen aan het realiseren van jullie onderwijsvisie en strategische (ICT-)doelstellingen. In nauwe samenwerking met een aanbestedingswerkgroep en met informatie vanuit de organisatie bepalen we wat jullie wensen zijn. Deze vertalen we naar een passend programma van eisen en kwalitatieve vragen aan aanbieders. Een gedegen start is essentieel om ook voor de lange termijn de juiste keuzes te maken.

Ondersteuning op maat

O21 biedt een breed scala aan diensten om jullie te ondersteunen bij ICT-aanbestedingen, waaronder:

  • inspiratiesessies en visievorming
  • analyse van de huidige ICT-infrastructuur en -gebruik
  • begeleiding bij het definiëren van technische en onderwijskundige eisen
  • ondersteuning bij het aanbestedingsproces, van de inhoudelijke voorbereiding tot het beoordelen van offertes
  • begeleiding bij de migratie naar een nieuwe dienstverlener en/of implementatie van nieuwe hardware binnen de organisatie

Dit levert het op

Een samenwerking met O21 bij jullie ICT-aanbesteding biedt meerdere voordelen:

  • Kostenbesparing: door een goede uitvraag en kritische blik zorgen we ervoor dat jullie geen overbodige investeringen doen of dat zaken vergeten worden die later voor meerkosten zorgen.
  • Toekomstbestendige oplossingen: we zijn als geen ander op de hoogte van wat er op de markt verkrijgbaar is en van onderwijs- en technologieontwikkelingen. We helpen jullie om de beste keuzes te maken die niet alleen op de korte, maar ook op de lange termijn het best passend zijn.
  • Betere afstemming op onderwijsdoelen: technologie dient ondersteunend te zijn aan jullie visie en jullie dagelijkse praktijk. Samen met jullie maken we de vertaling naar een gedegen uitvraag met kwalitatieve criteria.

Waarom O21?

De adviseurs van O21 kennen de markt van ICT-leermiddelen en -aanbieders. We zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en wetgeving, zoals bijvoorbeeld rondom het IBP Normenkader. We helpen besturen om slimme, toekomstbestendige keuzes te maken die echt bijdragen aan het realiseren van doelen en onderwijskwaliteit. Kortom: we slaan de brug tussen visie en praktijk en tussen onderwijs en ICT.

Meer weten?

Meer weten of een vraag stellen? Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee!

 

Persoonlijk advies?

Jim Roos

Onderwijsadviseur