In kaart gebracht: hoe bevorderen basisscholen digitale geletterdheid bij leerlingen?

De Inspectie van het Onderwijs heeft voor het eerst met het peilingsonderzoek Digitale geletterdheid einde basisonderwijs 2021 – 2022 in kaart gebracht hoe basisscholen werken aan het bevorderen van digitale geletterdheid bij leerlingen. Onder een representatieve groep leerlingen uit groep 8 is een vragenlijst afgenomen die hun vaardigheid in kaart heeft gebracht. Daarnaast is onder schoolleiders en leerkrachten onderzocht op welke manier scholen digitale geletterdheid binnen hun onderwijs vormgeven en welke houding leerlingen en leerkrachten hebben tegenover digitale geletterdheid. 

Uit het onderzoek blijkt dat leerlingen het vooral heel leuk vinden om met digitale apparaten te werken. Toch scoren ze wisselend op de verschillende getoetste vaardigheden binnen de domeinen van digitale geletterdheid. Dat heeft met verschillende factoren te maken, zoals de taalvaardigheid en thuissituatie van leerlingen.

We zijn blij om te zien dat leerkrachten en schoolleiders steeds meer het belang inzien van het bevorderen van digitale geletterdheid bij leerlingen. Toch bevinden veel scholen zich nog in de beginfase (adoptiefase) bij het implementeren van digitale geletterdheid in hun onderwijs, door onder andere het ontbreken van kennis, vaardigheden, visie en duidelijkheid wat er van hen verwacht wordt. Met de komst van de conceptdoelen digitale geletterdheid wordt daar gelukkig meer richting aan gegeven.

Benieuwd naar het onderzoek? Lees hier meer over het gepubliceerde rapport: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/peil-onderwijs/peil.digitale-geletterdheid-po

 

In deze overzichtelijke infographic vind je de belangrijkste resultaten.

Meer weten?

Hebben jullie al stappen gezet rondom digitale geletterdheid, maar zijn jullie op zoek naar advies en begeleiding? Bekijk dan eens onze pagina rondom digitale geletterdheid. Andere vragen of je casus voorleggen? Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee!