“In O21 vonden we onze strategische partner voor ict in onderwijs”

“Vanuit de portefeuillegroep innovatie en ict waren we op zoek naar een strategische partner die met ons mee kon denken over ict in onderwijs. In O21 hebben we deze partner gevonden! We zijn gestart met een visietraject om te komen tot een gezamenlijke visie voor heel Vivente. Vanuit deze visie hebben alle scholen een TROA-dag gehad om hun eigen speerpunten te bepalen”.

 

Opleiding onderwijskundig ict’er

“Eén van de doelstellingen uit onze visie is dat elke school van Vivente een onderwijskundig ict’er heeft. Deze groep van oict’ers heeft O21 voor ons opgeleid. In dit traject zijn de oict’ers bezig geweest met digitale adaptieve leermiddelen, een leerlijn digitale geletterdheid en de basiscompetenties voor elke Vivente-medewerker. De opleiding werd afgerond met een mooie afsluitende middag waarin de deelnemers eindpresentaties gaven.”

Een bevlogen, strategische partner

“Ondanks de lockdown, zorgden de bevlogen en betrokken opleiders van O21 ervoor dat het een zeer geslaagd traject werd. Zelfs op afstand weten ze door een goede voorbereiding goede opleidingsdagen te realiseren. O21 verdiepte zich goed in onze organisatie en zorgde voor een programma en begeleiding op maat. Met recht een strategische partner met veel kennis, een goed netwerk en bevlogen professionals. En zeker passend bij onze eigen kernwaarden: betrokken, betekenisvol en bekwaam”.

Lieuwke Mulder
Directeur CBS De Morgenster en Kindcentrum De Paperclip a.i. & voorzitter van de portefeuillegroep innovatie en ict.