Informatiemanagement

Informatiemanagement is de schakel tussen jullie onderwijsvisie en de daarbij behorende keuzes voor de inzet van ict. Het helpt om overzicht te krijgen en behouden over de aanwezige ict, de onderwijskundige doelen die jullie willen behalen en welke ict daarvoor nodig is. Maar ook om slimme keuzes te maken als jullie digitale leermiddelen aanschaffen of willen innoveren.

Informatiemanagement omvat drie fasen: visie, plan en uitvoering. Het is een veelomvattende taak die vaak belegd is bij bijvoorbeeld een (bovenschools) ict-coördinator. De kern van informatiemanagement is het optimaal gebruik maken van en regie voeren op de digitale applicaties en leeromgevingen in jullie organisatie.

Informatiemanagement in de praktijk

Jullie bestuur heeft besloten over te stappen van een Google naar een Microsoft omgeving. Dat heeft nogal wat consequenties. Wat betekent het bijvoorbeeld voor de documenten die in de Drive staan? Hoe moet de nieuwe Sharepoint omgeving ingericht worden? En hoe zorgen jullie ervoor dat de juiste keuzes gemaakt worden en dat medewerkers weten wat deze voor hen betekenen? Als je worstelt met dit soort vragen, dan kunnen wij met je meedenken en adviseren.

Doordachte keuzes maken

O21 kan informatiemanagers en ict-coördinatoren begeleiden bij het maken van een analyse en plan van aanpak. We helpen gevolgen in kaart te brengen van keuzes bij de inrichting van processen. En dragen bij aan het vinden en realiseren van oplossingen op het gebied van ict-software. Zo maken jullie doordachte keuzes waar het onderwijs verder mee komt.

Meer weten?

Meer weten of een vraag stellen? Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee!

 

 

Persoonlijk advies?

Jim Roos

Onderwijsadviseur