Terugblik op de innovatievragen onderwijs en ict

Hoe kan ict bijdragen aan beter onderwijs? Deze vraag stond centraal in de 15 innovatievragen die tussen september 2019 en maart 2020 van start gingen. De PO-Raad bood expertise, advies en ondersteuning om scholen en besturen op weg te helpen naar een antwoord op hun vraag. O21 was ook betrokken: diverse innovatievragen hebben we als procesbegeleider ondersteund. Nu de innovatievragen zijn afgerond, blikken we graag even terug.

 

Uiteenlopende vragen

Hoe komen we tot een geïntegreerde leerlijn digitale geletterdheid en hoe nemen we medewerkers daarin mee? Hoe kunnen ICT-hulpmiddelen succesvol ingezet worden bij (dreigende) thuiszitters in het (speciaal) onderwijs? Deze en nog een aantal andere innovatievragen werden begeleid door O21. In totaal hebben wij vijf scholen en besturen mogen begeleiden: De Haagse Scholen, LEV-WN, Quadraten, Lucas Onderwijs en Heliomare. De voortgang en resultaten zijn op allerlei manieren gedeeld, zoals via de website van de PO-Raad en tijdens bijeenkomsten.

“Fijn, die helicopterview”

De projectleiders van de innovatievragen lieten weten het fijn te vinden dat iemand een helikopterview behoudt, dat er tijdens de begeleiding steeds teruggegrepen wordt naar de vraag en dat zo de focus bij de juiste zaken blijft. Ook werd gewaardeerd dat O21 de juiste contacten heeft om netwerkvorming te bevorderen. Onze procesbegeleiders ondersteunden en adviseerden bij het aanpakken van de innovatievraag en zorgden ervoor dat het tempo erin bleef.

Gouden tip

Onze gouden tip voor scholen die aan de slag willen gaan met een vraagstuk op het gebied van onderwijs en ict is: begin breed en houd alle mogelijkheden open. Zorg wel dat je uiteindelijk trechtert en het plan concreet maakt. Een duidelijk tijdspad uitzetten met daarbij taken en verantwoordelijkheden mag ook niet ontbreken.

Meer weten?

Ben jij ook op zoek naar een ervaren procesbegeleider of programmamanager die ervaring heeft met onderwijs én ict? Dan zit je goed bij O21.

 

Wat zijn innovatievragen?

Innovatievragen zijn vragen waar schoolbesturen tegenaan lopen bij verandering of innovatie binnen het onderwijs. Zij zien dat de juiste inzet van ICT kan bijdragen aan beter onderwijs, maar willen graag een volgende stap zetten. Iedere innovatievraag kreeg tijdens het project een procesbegeleider, toegang tot inhoudelijke expertise en een budget. Daarnaast was er veel aandacht voor kennisdeling en netwerkvorming. Voorwaarde was dat de vraag relevant en deelbaar moet zijn voor de hele sector. (Bron: PO-Raad).