In 5 stappen naar de best passende leermiddelenmix

De leermiddelenmarkt is in beweging. Gaat jullie school of bestuur leermiddelen aanbesteden en zijn jullie daarbij op zoek naar de best passende leermiddelenmix?
Of hebben jullie behoefte aan een partner die jullie van A (visie) tot Z (praktijk) onafhankelijk kan adviseren en die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen? Dan is O21 jullie partner.

  1. In kaart brengen van het didactisch profiel
  2. Bepalen van de gewenste ontwikkeling (ambitie)
  3. Vaststellen van wensen en eisen en vertalen naar concreet Programma van Eisen
  4. Aanbesteding en inkoop
  5. Adviseren over (de invoering van) de best passende leermiddelenmix

De stappen zijn uitgebreid beschreven in deze flyer.

Waarom O21?

O21 heeft meer dan 20 jaar ervaring in het onderwijs. We kennen de markt van digitale leermiddelen, zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en sluiten aan bij de sectorale aanpak en afspraken. O21 helpt besturen om slimme, toekomstbestendige keuzes te maken. Hiervoor bevragen we alle lagen van de organisatie. Bij alles wat we doen staat onderwijskwaliteit op de eerste plek.

Download de flyer

De 5 stappen van onze aanpak

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met Henk van de Hoef, henk@o21.nu, tel. 06-57576505.