Leermiddelenbeleid en aanbesteding

De leermiddelenmarkt is in beweging. Gaat jullie school of bestuur leermiddelen aanbesteden en zijn jullie daarbij op zoek naar de best passende leermiddelenmix? Of hebben jullie behoefte aan iemand die jullie van visie tot praktijk onafhankelijk kan adviseren bij leermiddelenkeuze en die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen? Dan is O21 jullie partner.

Onderwijspraktijk als startpunt

In onze aanpak zijn onderwijsvisie en de vormgeving van het onderwijs leidend. Door de didactische stijl van docenten in kaart te brengen en inzichtelijk te maken hoe zij hun lessen inrichten, worden de onderwijskundige eisen en wensen aan leermiddelen en randvoorwaarden duidelijk. Oftewel: we zorgen ervoor dat de onderwijspraktijk meegenomen wordt in de aanbesteding. Zo voorkom je dure licenties die niet of nauwelijks gebruikt gaan worden en implementatietrajecten die onvoldoende aansluiten bij de praktijk. Ook kom je leraren tegemoet die nu zelf veel tijd kwijt zijn aan het zoeken en vinden van aanvullend lesmateriaal.

Aanpak op maat: van visie tot implementatie

Afhankelijk van jullie behoefte, vraagstuk en situatie maken we een aanpak op maat. Onze begeleiding kan bestaan uit verschillende bouwstenen, waaronder:

  • Visievorming
  • Inventarisatie
  • Opstellen programma’s van eisen
  • Begeleiden van inkooptrajecten
  • Implementatie

Dit levert het op

  • Kostenbesparing
  • Passende leermiddelenmix voor docenten en leerlingen
  • Optimaal leerrendement
  • Minder werkdruk

In 5 stappen naar de best passende leermiddelenmix

We doorlopen de volgende vijf stappen:

1. In kaart brengen van het didactisch profiel

Allereerst inventariseren we welke didactische stijl typerend is voor docenten en hoe zij gebruik maken van
leermiddelen. Met onze digitale vaardighedenscan brengen we de digitale vaardigheden van leraren in kaart.
Het school- en docentprofiel is leidend bij onze interventies. Dit wordt samengesteld aan de hand van didactisch
kenmerken en kenmerken van leermiddelen.

2. Bepalen van de gewenste ontwikkeling (ambitie)

Samen met het bestuur bekijken we in hoeverre de profielen passen bij de gewenste inrichting van het onderwijs en maken
we een schoolprofiel op maat. Hierbij kijken we naar jullie onderwijsvisie en -ambitie, de wensen rondom leermiddelen, het huidige schoolprofiel en randvoorwaardelijke zaken, zoals kennis en ict-faciliteiten.

3. Vaststellen van wensen en eisen en vertalen concreet programma van eisen

Nu we het huidige en het gewenste schoolprofiel scherp hebben (stap 1 en 2), weten we ook aan welke eisen en wensen het aanbod van leermiddelen moet voldoen. Dit maakt de uitvraag aan de markt een stuk scherper. Niet alleen kunnen de juiste vragen en eisen gesteld worden aan aanbieders van leermiddelen, maar ook aan aanbieders van randvoorwaarden (infrastructuur) en leeromgevingen.

4. Aanbesteding en inkoop

De opbrengsten van de voorgaande stappen kunnen gebruikt worden bij de daadwerkelijke inkoop. O21 kan jullie daarbij
ondersteunen met een inkoopproces op maat. Daarbij kunnen we gebruik maken van jullie eigen inkooporganisatie en/of
een collectieve inkoopprocedure, bijvoorbeeld SIVON.

5. Adviseren over (de invoering van) de best passende leermiddelenmix

Na het inkoopproces adviseren we jullie over het goed invoeren van de nieuwe leermiddelen in de dagelijkse praktijk. Naast
deze procesbegeleiding kunnen we ook opleiding en training op maat aanbieden. We ronden altijd af met een gezamenlijke
evaluatie.

 

Waarom O21?

O21 heeft meer dan 20 jaar ervaring in het onderwijs. We kennen de markt van digitale leermiddelen, zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en sluiten aan bij de sectorale aanpak en afspraken. O21 helpt besturen om slimme, toekomstbestendige keuzes te maken. Hiervoor bevragen we alle lagen van de organisatie. Bij alles wat we doen staat onderwijskwaliteit op de eerste plek.

Meer weten?

Meer weten of een vraag stellen? Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee!

 

Persoonlijk advies?

Karen Paardekooper-Lim

Directeur O21 en onderwijsadviseur