Masterclasses Doordacht Digitaliseren

Speciaal voor de deelnemers van onze oict-opleiding en de post-hbo specialist toekomstgericht onderwijs organiseren wij dit voorjaar drie verschillende masterclasses. Bij elke masterclass staat een ander thema centraal. Een mooie verdieping op dat wat we je eerder leerde tijdens de opleiding en een mooie kans om collega’s van andere besturen te ontmoeten!

Masterclass digitale geletterdheid – 19 april 2023
De maatschappij digitaliseert razendsnel. Leerlingen hebben vaardigheden nodig om zich staande te houden in een wereld vol digitale kansen en uitdagingen. De meeste scholen zijn dan ook volop bezig met het thema digitale geletterdheid of willen daar meer mee gaan doen. Maar hoe pak je dat als school aan zonder de toch al hoge werkdruk nog verder op te voeren?
Gedurende deze dag delen we de nieuwste inzichten en onderzoeken we het actuele aanbod in methodes, materialen, open leermateriaal en ondersteunende diensten. We wisselen ervaringen uit en bespreken verschillende implementatiemethodes.

Masterclass ict-inkoop – 24 mei 2023
Tijdens de opleiding zijn we voornamelijk bezig geweest met de onderwijskundige kant van ict, maar zonder goede hardware en infrastructuur kom je niet ver. Vaak wordt voor de inkoop hiervan naar de (bovenschoolse) ict’er gekeken. Maar hoe ziet de markt eruit? Waar let je op bij de inkoop van hardware of het contracteren van een netwerkbeheerder? Wanneer ben je verplicht om aan te besteden? Hoe gaat dat in zijn werk? En welke afspraken maak je als je gezamenlijk wil inkopen? Op deze dag krijg jij handvatten om jouw school en/of bestuur te adviseren over ict-inkooptrajecten.

Masterclass informatiemanagement en privacy – 14 juni 2023
Data spelen een steeds belangrijkere rol binnen binnen het onderwijs. We verzamelen en verwerken gegevens op verschillende niveaus en gebieden. Wat is nodig om veilig om te gaan met deze informatiestromen? Hoe zorg je ervoor dat het voor iedereen prettig werkbaar blijft en je toch voldoet aan de wet-en regelgeving? Op deze dag bespreken we hoe je informatiestromen in beeld brengt en effectief stroomlijnt. We onderzoeken de rol die ict daarbij speelt of zou kunnen spelen. Daarbij gaan we ook in op het applicatie-landschap.

Praktische info
De masterclasses worden verzorgd op ons kantoor in Bodegraven.
Om 10.00 uur word je ontvangen met koffie/thee en wat lekkers. Tussen de middag zorgen we voor een lekkere lunch. We sluiten de dag rond 16.00 uur af met een hapje en een drankje.

Kosten
De kosten zijn € 490,- (vrij van BTW) per persoon per masterclass/dag.
Voor een tweede deelnemer van dezelfde school geldt een korting van 25%.

Aanmelden
Ben je erbij? Via de opleidingskalender kun je je aanmelden voor een of meerdere masterclasses. Klik op de masterclass die je wilt volgen en vul het inschrijfformulier in.