Monitor digitale geletterdheid 2021

In november 2021 werd voor de tweede keer de monitor digitale geletterdheid gepubliceerd. Hiervoor is onderzoek gedaan onder bijna 5.000 schoolleiders, leerkrachten en ICT-coördinatoren van scholen in het primair onderwijs. De monitor heeft onder andere als doel om inzicht te geven in de stand van zaken op het gebied van digitale geletterdheid, zoals ervaren door leerkrachten.

Veel noodzaak én veel ad hoc

Uit het onderzoek blijkt dat twee derde van de docenten in het primair onderwijs de noodzaak om leerlingen (verder) digitaal geletterd te maken (zeer) groot vindt. Toch is de aandacht voor digitale geletterdheid in de lesprogramma’s nog heel ad hoc. Zo werkt nog geen kwart (24%) van de docenten in het primair onderwijs met bepaalde leerdoelen voor digitale geletterdheid. En de meerderheid (58%) maakt helemaal geen gebruik van een leerlijn of leerdoelen als het gaat om het digitaal geletterd maken van hun leerlingen. In deze infographic staan de belangrijkste bevindingen.

Voorbeeld uit de praktijk

Voor Panta Rhei was dit ook herkenbaar. De stichting schakelde O21 in voor hulp. Suzanne Alberda, coördinator expertisecentrum: “Op veel van onze scholen wel ‘iets’ werd gedaan met digitale geletterdheid. Het maatschappelijke belang was voor iedereen wel duidelijk, maar een duidelijke visie en structuur binnen het lesaanbod ontbrak. Om te voorkomen dat iedereen zich afzonderlijk een weg zou moeten banen door een oerwoud van leerdoelen en lessuggesties op het internet, heeft een bovenschoolse projectgroep zich bezig gehouden met het ontwikkelen van een overzichtelijke doorgaande leerlijn. Passend voor al onze scholen en aansluitend bij een eenduidige visie: vaardig en verstandig met ict.”

Nico Meijer, onderwijsadviseur bij O21: “Door te starten bij ‘de bedoeling’, in een ontwerpsessie met een grote groep ambassadeurs, enthousiastelingen en kritische denkers werden het gezamenlijke uitgangspunt en gewenste eindpunt zichtbaar. Bij het inrichten van de vervolgstappen was het ‘waarom’ steeds leidend en werd van daaruit het onderwijsaanbod ingericht. Dat leverde een krachtige definitie op van urgentie en missie. Een groep kartrekkers was de drijvende kracht en verdiepte zich in passende, doorgaande lijnen en doelen, met een concreet onderwijsaanbod. Dit zorgde voor een professionaliseringsslag in brede zin en in vertaling van digitale geletterdheid, waarmee de scholen van Panta Rhei nu actief op voortbouwen.”

Lees het hele artikel in ons O21zine (pagina 6 en 7)

Zelf aan de slag met de O21-leerlijn digitale geletterdheid

Wil je beginnen bij een duidelijk uitgangspunt? In de O21-leerlijn vind je heldere eindtermen op de vier domeinen van digitale geletterdheid. Het is een interactief document waarin we op basis van de inzichten van leerkrachten, oict’ers, ib’ers en schoolleiders al selectievakjes bij de doelen onder jaargroepen hebben geplaatst. Een super handig hulpmiddel dus!

 

Meer inspiratie of hulp nodig?

  • In dit artikel beschreven we een aanpak je op weg helpt bij het zetten van passende stappen op het gebied van digitale geletterdheid.
  • Wil je als bestuur een leerlijn digitale geletterdheid ontwerpen? Lees dan in dit artikel hoe we dit bij LEV-WN hebben aangepakt.
  • Een vergelijkbaar traject hebben we gedaan voor de innovatievraag van Lucas Onderwijs.

Heb je ondersteuning of advies nodig? Dan kan O21 jou begeleiden. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.