Nieuw artikel: sturen met digitale leermiddelen

Menno van Hasselt schreef het artikel ‘sturen met digitale leermiddelen’. In dit artikel gaat hij in op de adaptieve functie van digitale leermiddelen zoals Snappet en de programma’s van Oefenweb. Belicht wordt o.a. welke betekenis  de leerling én de leerkracht kunnen  ontlenen aan deze mogelijkheden. Het artikel biedt informatie over de werking van deze digitale leermiddelen, over het effect ervan en de beperkingen.

Download hier het volledige artikel

Heeft u vragen over de inhoud, dan kunt u contact opnemen met Menno via info@O21.nu