Nulmeting ICT-organisatie

Wil je als bestuur zicht krijgen op hoe je er op ict-gebied voor staat, in de meest brede zin van het woord? En vervolgens met die inzichten doordachte keuzes maken? De nulmeting ict-organisatie helpt daarbij.

O21 licht je organisatie door op alle gebieden van het Vier in balans plus model (bron: Kennisnet). Zo krijg je duidelijkheid over wat goed gaat, wat beter kan en wat de meeste prioriteit heeft.

Onze aanpak

De nulmeting is een uitgebreide inventarisatie die we doen binnen alle scholen van een bestuur op vijf gebieden: visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal, ict-infrastructuur en ict-organisatie. Indien gewenst kunnen we de focus op een of meer van deze deelgebieden leggen, bijvoorbeeld als de visie al volledig staat.

Op basis van de wensen en behoeften vanuit de organisatie maken we een concreet plan van aanpak. Dit kan bestaan uit een combinatie van interviews, schoolbezoeken, analyse van hard- en software, eventueel aangevuld met het afnemen van de digitale vaardighedenscan.

Het resultaat is een overzichtelijk rapport dat inzicht geeft in de stand van zaken en de ontwikkelpunten. Dit kan gebruikt worden als basis voor een strategisch ict-beleid of om in de koers- en schoolplannen de juiste ambities en acties te beschrijven rondom ict. Op deze manier werk je gericht aan het verbeteren van de kwaliteit van je onderwijs met behulp van ict.

Interesse of meer weten?

Wil je meer weten of wil je de nulmeting inplannen? Neem dan contact met ons op. We bespreken samen je wensen en wat voor jouw bestuur de juiste aanpak is.

Meer weten of de nulmeting inplannen?

Wil je meer weten of wil je de nulmeting inplannen? Neem dan contact met ons op.

 

 

Persoonlijk advies?

Karen Paardekooper-Lim

Directeur O21 en onderwijsadviseur