Ict-landschap in kaart brengen

Het ict-landschap is divers. Als schoolbestuur heb je vaak overeenkomsten afgesloten met verschillende ict-leveranciers. Daarnaast komen veel medewerkers in aanraking met ict. Met onze onafhankelijke expertise bieden we een duidelijk beeld van het ict-landschap binnen jouw organisatie. Hierdoor krijg je een goed overzicht van welke producten en diensten afgenomen worden en wie verantwoordelijk is voor welk onderdeel binnen de organisatie.

Onze aanpak

Bij O21 zijn we ervan overtuigd dat het in kaart brengen van verantwoordelijkheden en overeenkomsten zorgt voor overzicht en rust. Het kan zijn dat er in de loop der tijd overlap is ontstaan in verantwoordelijkheden, contracten, diensten en licenties. We brengen dit in kaart en verzamelen alle contracten die in relatie staan tot ict. We bieden je houvast door het ict-landschap op te delen in thema’s. Medewerkers met ict-gerelateerde taken (denk aan huisvesting, onderwijs & kwaliteit, financiën), worden gekoppeld aan het desbetreffende thema. We nemen interviews met deze medewerkers af om een goed beeld te krijgen van de verschillende verantwoordelijkheden binnen het ict-landschap. Met deze input creëren we een duidelijk overzicht van verantwoordelijkheden, diensten en licenties. Zo krijg je een helder beeld van het gehele ict-landschap.

Resultaat

  • Een efficiënt ingerichte ict-organisatie, waardoor je goed kunt aansturen op ict binnen het onderwijs en de bedrijfsvoering.
  • Een duidelijk overzicht van de rollen en verantwoordelijkheden binnen ict.
  • Een overzicht van ict-diensten en producten, als basis voor goed contractmanagement.
  • Zicht op looptijd en opzegtermijnen van lopende overeenkomsten. Met een advies of er voor een perceel (onderhands) moet worden aanbesteed.

Meer weten?

Wil je meer weten of direct aan de slag? Neem dan contact met ons op. We bespreken samen je wensen en wat voor jouw bestuur de juiste aanpak is.

Persoonlijk advies?

Karen Paardekooper-Lim

Directeur O21 en onderwijsadviseur