O21 lanceert de opleiding toekomstbestendig onderwijs voor schoolleiders

De wereld is meer dan ooit in beweging. Digitalisering speelt daarbij een steeds nadrukkelijker rol. Deze ontwikkeling daagt het onderwijs van nu uit zich te bezinnen over de rol die digitalisering, 21e eeuwse vaardigheden en ict in het onderwijs spelen. Welke kennis en vaardigheden heeft een schoolleider nodig om de bij de school passende keuzes te maken toekomstgericht onderwijs vorm te geven? Onze vijfdaagse opleiding geeft u alle bouwstenen die nodig zijn om in te kunnen spelen op die veranderingen. Met de opleiding bent u in staat op dit thema leiding te geven aan uw team en het gesprek aan te gaan met uw bestuur en andere organisaties.

Meer informatie of inschrijven? Download de flyer.