De opleiding Onderwijskundig ICT-er in jouw regio!

De opleiding Onderwijskundig ICT-er in het land!  (regio noord-midden-zuid)

De opleiding OICT werd tot op heden altijd ‘in company’ aangeboden. We krijgen vaker de vraag of onze opleiding van ‘Onderwijskundig ICT-er’ ook in de verschillende regio’s wordt gegeven. Wij sluiten graag aan bij deze vraag met ons aanbod!

Dat betekent dat professionals zich voor volgend jaar aan kunnen melden voor de opleiding OICT in regio noord, midden en zuid.  Wanneer er voldoende inschrijvingen zijn, wordt de opleiding gestart.

Hieronder vind je meer informatie over de inhoud van de opleiding en de verschillende data van de opleiding verdeeld over 4 dagen.

Inhoud van de opleiding

U krijgt onder leiding van ervaren trainers inzicht in hoe u ICT structureel in het onderwijs in kunt zetten en hoe u het innovatieve vermogen van uw school kunt stimuleren. In totaal 4 trainingsdagen krijgt u alle ingrediënten aangereikt die horen bij de eigentijdse en toekomstbestendige rol van de OICT’er. Na afloop heeft u een concreet en beknopt beleidsplan gemaakt dat aansluit op de visie van uw school. Hier kunt u de komende jaren mee aan de slag. Door een diversiteit aan werkvormen zult u worden uitgedaagd om de inhoud van deze opleiding te begrijpen en toe te passen in uw eigen praktijksituatie. De trainers maken gebruik van hun brede praktijkervaring en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Alles wat wordt geleerd, past u direct toe in de praktijk. We leren samen en dat betekent dat er veel activerende werkvormen gebruikt zullen worden.

Voor meer inhoudelijke informatie en een beschrijving van de dagdelen verwijzen we je graag naar de flyer.

De verschillende trainingsdata in de regio’s vindt u hieronder:

do 5. okt 2017
do 30. nov 2017
do 1. feb 2018
do 29. mrt 2018