Ontvlechting

Geachte relatie,

Graag brengen we u op de hoogte van het volgende: in 2012 hebben Menno van Hasselt en Henk van de Hoef de krachten gebundeld en O21 opgericht. In de afgelopen vijf jaar is O21 uitgegroeid tot een bedrijf met een herkenbaar gezicht en staan we bekend als een sterke inhoudelijke partner voor scholen die aan de slag willen met leren in de 21e eeuw. Vanaf het begin kende ons bedrijf twee hoofdtakken: de tak onderwijs met ict en de tak opbrengstgericht passend onderwijs.
Menno en Henk hebben recent besloten om de activiteiten binnen de tweede tak (passend onderwijs en opbrengstgericht werken) op een andere wijze gaan organiseren.
Deze werkzaamheden worden vanaf nu ondergebracht in Van Hasselt Onderwijsadvies.
Menno van Hasselt zal het aanbod op deze thema’s blijven coördineren en uitvoeren vanuit zijn eigen bedrijf. Dit betekent ook dat Menno zich terugtrekt uit het bedrijf O21.
De leiding van O21 ligt vanaf 15 februari 2017 volledig in de handen van Henk van de Hoef. Menno blijft als partner betrokken bij O21 rondom het thema digitale leermiddelen.
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact met ons opnemen via info@O21.nu.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar een mooie voortzetting van onze samenwerking met u.

Met vriendelijke groet,

Henk van de Hoef en Menno van Hasselt