Op bezoek bij: hoe bevalt het werken met Gynzy iPads in de onderwijspraktijk?

O21 begeleidt leerkrachten(teams) bij de implementatie van digitale adaptieve leermiddelen. Als onafhankelijk onderwijsadviesbureau vergelijkt O21 bestaande digitale adaptieve leermiddelen zoals: Snappet, Oefenweb, Gynzy iPads. Om te ervaren hoe deze digitale adaptieve leermiddelen in de praktijk worden ingezet voert O21 praktijkobservaties uit.

Sinds de meivakantie werken de leerkrachten en leerlingen uit groep vijf tijdens rekenen en spelling met Gynzy iPads. Deze zogenaamde pilot is na een overleg met de directie op initiatief van de leerkracht aangevraagd. Met het doel om kennis te maken met het digitale leermiddel en een oriëntatie op de keuze voor een digitaal leermiddel passend bij het onderwijs van de school. Een pilot biedt leerkrachten(teams) de mogelijkheid om deze digitale adaptieve leermiddelen te ervaren, zodat dat men verplicht is tot aanschaf.

De leerlingen uit de groep werken op hun eigen niveau aan de doelen van rekenen en spelling  die de leerkracht voor hen heeft uitgekozen en op het digibord heeft gezet. De leerlingen kunnen zelf sturing geven aan de volgorde van de doelen.  In de weken voor de zomervakantie wordt er gewerkt aan doelen gebaseerd op de uitkomsten van de methodetoetsen gemaakt in Gynzy iPads.

Leerling: “Ik zou niet meer willen werken in alleen een werkboekje. Ik vind het fijn dat ik nadat ik mijn rekenles heb gemaakt, verder kan met de spelletjes, het oefenen of de taken in Gynzy kids.”

Het apparaat waar de leerlingen op werken is een Chromebook met touch functie. Het is essentieel dat de randvoorwaarden goed zijn voordat de Chromebooks ingezet worden; denk hierbij aan een dekkend Wifi netwerk, de leerling inlog en het beheer van de Chromebooks.

Wanneer de leerlingen in de omgeving werken van Gynzy iPads is het gemakkelijk overschakelen naar de taken en educatieve tools binnen Gynzy kids. Het beheer van deze omgeving ligt tevens bij de leerkracht. De leerkracht kan in deze omgeving de keuze maken om de methode te volgen of volgens de leerdoelen te werken.

Leerling: “Nu we het werkboekje in Gynzy iPads maken hoef ik niet meer zo vaak een vraag te stellen aan de juf. Als ik de vraag verkeerd heb ingevuld krijg ik nog een verbeterkans of ik kan een tip krijgen zodat ik mijn fout kan verbeteren.”

Tijdens het werken aan de opdrachten zien de leerlingen de tijdbalk verschuiven. De leerkracht en leerlingen geven aan dat dit veel rust en duidelijkheid geeft. Het zou volgens de leerkracht minder bevorderlijk zijn wanneer de leerlingen alle te maken opgaven voor zich zien. In een groepsinterview geven de leerlingen aan dat te veel opdrachten op één pagina in een papieren werkboek ook zorgt voor onrust bij de leerlingen.

Leerkracht: “De software tijdens deze pilot van Gynzy iPads zorgt ervoor dat de leerlingen pas verder kunnen werken aan een volgend leerdoel wanneer de voorafgaande belangrijke leerdoelen behaald zijn”.  Dit wordt niet door alle leerlingen als prettig ervaren, wanneer zij het doel plussommen tot 20 al beheersen moeten zij voor zij verder kunnen in de leerlijn toch de opdrachten maken, al kun je het omdenken als opfriscursus. Wanneer je vanaf het begin de leerlijn volgt is dit probleem opgelost”

De nieuwe generatie leermiddelen bieden veel mogelijkheden. O21 ziet dat de juiste onderwijskundige inzet hierbij essentieel is. De leerkracht doet ertoe! Zet jij deze digitale adaptieve leermiddelen onderwijskundig en didactisch optimaal in?

Meer weten over de mogelijke onderwijskundige en didactische inzet? Bekijk hier onze scholingsmogelijkheden.