Gynzy

Zet een stap verder met Gynzy

Ben je al een tijd met Gynzy aan het werk en wil je je verder ontwikkelen, om anderen binnen jouw school en/of bestuur te ondersteunen bij de inzet van Gynzy? Dan is de O21 Gynzy train-de-trainer iets voor jou. In twee dagen leiden wij je op om een voortrekkersrol te vervullen en zo de inzet van Gynzy binnen jouw school/bestuur verder te ontwikkelen en optimaliseren.

We kijken naar de onderwijskundige inzet van Gynzy en de keuzes die daarbij horen. Wat betekent een adaptief leermiddel voor de organisatie van je les? Welke betekenis geef je aan de beschikbare data uit het dashboard? Hoe ga je om met de verschillen tussen leerlingen? Wat doe je met toetsen en rapporten?

We kijken ook naar jouw rol als kartrekker. Hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op? Welke afspraken maak je met elkaar? Hoe ga je om met weerstand? En hoe informeer je ouders?

Na de Gynzy tweedaagse:

  • kun je de verschillende lesfasen van het directe instructiemodel verbinden met de inzet van Gynzy.
  • weet je waar mogelijkheden en risico’s liggen.
  • ben je in staat planmatig in jouw school aan de slag te gaan.
  • heb je onder andere kennis over het koppelen van Gynzy aan cyclisch handelen, het groeps- of onderwijsplan en over omgaan met verschillende leerresultaten.
  • kun je de data analyseren en hierop actie ondernemen.
  • kun je collega’s en het bestuur adviseren en begeleiden bij/over Gynzy.

Aanbod en inschrijven

Download de flyer

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Karen Paardekooper, karen@o21.nu,
tel. 0624570812