Privacy Officer

Op 25 mei 2018 vervangt een in heel Europa geldende verordening de huidige Wet bescherming persoonsgegevens, te weten: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Eén van de nieuwe punten in de AVG, als extra waarborg bij grootschalige verwerkingen van gevoelige gegevens, is de verplichting om in een interne privacy-toezichthouder aan te stellen. Die persoon wordt functionaris voor de gegevensbescherming (FG) genoemd. De FG dient niet alleen voldoende binding te hebben met de organisatie, maar tevens te beschikken over kennis van de privacy-wetgeving.

Naast de taken van de FG dienen ook andere praktische zaken uitgevoerd te worden binnen de organisatie met betrekking tot Informatiebeveiliging en Privacy-beleid (IBP). Hierbij valt te denken aan de rol van Privacy Officer (of IBP-adviseur).

Welke thema’s komen er aan de orde?

 • Basiskennis AVG
 • IBP-beleid en plan van aanpak op basis van risico’s en maatregelen
 • FG-matching
 • Organisatie: toepassingen
 • Kennisoverdracht

Na het afronden van deze opleiding

 • kunt u binnen uw organisatie aan de slag als Functionaris Gegevensbescherming of als Privacy Officer.
 • bent u op de hoogte van alle ins en outs van de AVG, inclusief de uitvoeringswet.
 • heeft u kennis en handvatten voor de ontwikkeling van IBP-beleid binnen uw organisatie.
 • weet u hoe u IBP(-beleid) binnen uw schoolbestuur kunt organiseren en implementeren.
 • weet u hoe u een risicoanalyse moet uitvoeren en een plan van aanpak opstelt voor de implementatie en evaluatie van beheersmaatregelen.
 • heeft u een aanpak voor een voorlichtings- en bewustwordingscampagne binnen uw schoolbestuur ontwikkeld.
 • kunt u kennis en ervaringen (blijven) delen met collega’s van andere besturen.

Privacy op School

Deze opleiding wordt gegeven door Privacy op School, onze samenwerkingspartner voor alles rondom informatiebeveiliging en privacybeleid in het onderwijs.


Download de flyer

Ik heb interesse

Data en locatie

De opleiding vindt plaats op:

 • 22 en 23 november 2018
 • of op 7 en 8 februari 2019

Locatie wordt nader bepaald.

Neem ook eens een kijkje op de website van Privacy op School voor het volledige aanbod rondom dit thema. Voor meer informatie over deze opleiding kunt u contact opnemen met  Tonny Plas, tonny@o21.nu, tel. 06 – 26 69 44 99