Snappet

Met de komst van een nieuwe generatie digitale leermiddelen verandert de rol van de leerkracht en de IB’er. ‘Halen we alles uit ons les- en differentiatiemodel? Hoe verhoudt het middel zich tot (de diepte van) het leren?’ Meer dan voorheen dient er gewerkt te worden vanuit kennis van leerlijnen en lesdoelen. Om Snappet optimaal en effectief te integreren in het onderwijs is verdiepende didactische kennis een must.

Zet een stap verder met Snappet

O21 heeft de afgelopen jaren al meer dan 300 scholen begeleid bij de didactisch inhoudelijke inzet van Snappet, passend bij de specifieke schoolvragen en -populatie. We leggen een onderwijsinhoudelijke verbinding tussen de (on)mogelijkheden die het leermiddel biedt en het verhogen van de leeropbrengsten.

De tweedaagse train-de-trainer opleiding is bedoeld voor leerkrachten, IB’ers en (bovenschools) onderwijskundig ICT’ers die werken met Snappet. Na deze opleiding kunnen zij collega’s en het bestuur adviseren en begeleiden. De inhoud van de opleiding start waar de gratis begeleiding van Snappet eindigt.

Na de Snappet tweedaagse:
  • kun je de verschillende lesfasen van het directe instructiemodel verbinden met de inzet van Snappet.
  • weet je waar mogelijkheden en risico’s liggen.
  • ben je in staat planmatig in jouw school aan de slag te gaan.
  • heb je onder andere kennis over het koppelen van Snappet aan het groeps- of onderwijsplan en over omgaan met verschillende leerresultaten.
  • kun je dashboards analyseren en hierop actie ondernemen.
  • kun je collega’s en het bestuur adviseren en begeleiden bij/over Snappet.

Aanbod en inschrijven

Download de flyer

Meer informatie over deze opleiding?

Neem vrijblijvend contact op met  Joris Groenendijk, joris@o21.nu,
tel. 06-30649802.