Met de komst van nieuwe digitale leermiddelen verandert niet alleen het onderwijs- landschap, maar ook de rol van Intern Begeleider. Hoe stuurt u op onderwijskwaliteit, opbrengsten en leerlingenzorg met het gebruik van adaptieve leermiddelen? Hoe begeleidt u teams naar toekomstgericht onderwijs en hoe gaat u het gesprek hierover aan? Wat betekenen de nieuwe manieren van registratie en rapportage voor uw vak en wat verandert er in planmatig werken? Speciaal voor IB’ers is deze tweedaagse masterclass, gericht op de rol van ICT in het veranderende onderwijslandschap.

Praktisch aan de slag 

Tijdens deze tweedaagse krijgt u veel nieuwe informatie. We stellen steeds de vragen wat u hier als IB’er van vindt, hoe dat past binnen de huidige en gewenste situatie op uw school en wat u hier concreet mee kan, wil en gaat doen.

Na het afronden van deze opleiding: 

  • heeft u een actueel beeld van het hedendaagse onderwijslandschap waardoor u optimaal kunt sturen op onderwijskwaliteit en leerlingzorg.
  • heeft u kennis en expertise over de mogelijkheden die ICT kan bieden als differentiatiemiddel.
  • bezit u werkvormen om het team te begeleiden bij het vormgeven van toekomstgericht onderwijs.
Aanbod en inschrijven

Download de flyer

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karen Paardekooper-Lim, karen@o21.nu, tel. 06-24570812