Toekomstgericht onderwijs voor schoolleiders

De wereld is meer dan ooit in beweging en we kunnen niet meer om verdergaande digitalisering van het onderwijs heen. Deze ontwikkeling daagt je uit goed na te denken over de rol die digitalisering, 21e-eeuwse vaardigheden en ICT in het onderwijs spelen. In de praktijk krijgen we veel vragen van schoolleiders die door de bomen het bos niet meer zien. Wil je je kennis en vaardigheden bijspijkeren, zodat je weet hoe je invulling kunt geven aan toekomstgericht onderwijs? Dan is de vijfdaagse opleiding Toekomstgericht Onderwijs voor Schoolleiders iets voor jou.

Verbinding tussen theorie en de onderwijspraktijk

In deze opleiding staan we uitgebreid stil bij diverse thema’s. We maken hierbij de verbinding tussen theorie en (je eigen) praktijk. Centraal staan ‘het ontwikkelen van kennis en inzicht’ en ‘leren en leiderschap in de 21e eeuw’. Je krijgt bouwstenen die nodig zijn om in te kunnen spelen op veranderingen. Zo kun je keuzes maken die passen bij de onderwijsvisie van je school, leiding geven aan je team en in gesprek gaan met je bestuur, collega’s en andere organisaties over toekomstgericht leren.

Na het afronden van deze opleiding heb je:

  • up-to-date kennis van toekomstgericht onderwijs.
  • een duidelijke visie ontwikkeld op digitalisering en 21e-eeuwse vaardigheden.
  • een plan van aanpak ontwikkeld dat antwoord geeft op vragen uit de praktijk rondom toekomstgericht onderwijs en waarmee je op jouw school aan de slag kunt.
  • bewezen te voldoen aan professionaliseringsthema 7 ‘toekomstgericht onderwijs’ (of de wildcard) uit het schoolleidersregister.

Voor meer informatie over deze opleiding kun je contact opnemen met Henk van de Hoef, henk@o21.nu, tel. 06-57576505.

Ervaringen van deelnemers