Pettson’s Inventions

Petsson’s Inventions: natuurkunde, techniek en creatief denken!

Wellicht heb je ‘The Incredible Machine’ zelf vroeger met veel plezier gespeeld? Dan wil je dit de leerling van nu zeker niet onthouden! Petsson’s Inventions stimuleert leerlingen creatief te denken, waarbij hun probleemoplossend vermogen wordt aangesproken. In het spel komen de leerlingen leuke, uitdagende situaties tegen; zoals een kat die bij de aardbeien wil komen om deze te plukken en op te eten. Het probleem kan alleen worden opgelost door de beschikbare materialen in te zetten. De leerling moet zelf uitvinden welke materialen passen, hoe ze een kettingreactie teweeg brengen en de voldoening van een passende oplossing presenteren!

Er is veel digitaal leermateriaal beschikbaar, slechts weinig software lukt het echter om het creatieve, probleemoplossende denkvermogen aan te spreken. Wil je een leerling uitdagen en de zgn. hogere orde denkvaardigheden (Bloom) aanspreken? Dan is deze app zeer zeker de moeite waard!