Bij BMS heeft O21 verschillende groepen leerkrachten opgeleid tot onderwijskundig ict’er en specialist toekomstgericht leren. Op alle scholen is de digitale vaardighedenscan afgenomen waarna een aanbod voor de academie is opgezet, afgestemd op de behoeften van de personeelsleden van BMS. Daarnaast werkt de bovenschools ict’er samen met O21 om de netwerkbijeenkomsten voor te zitten en vorm te geven.