Bij Colon heeft O21 leerkrachten opgeleid tot onderwijskundig ict’er en is bij alle personeel van de vereeniging de digitale vaardighedenscan afgenomen. Vanuit daar denkt O21 mee in een passend aanbod voor de academie binnen Colon om leerkrachten verder te scholen op het gebied van digitale geletterheid en digitale vaardigheden.