Eenbes is een langdurig partnerschap aangegaan met O21. Wij begeleiden dit bestuur bij het formuleren van strategisch beleid, de vertaling daarvan naar de scholen d.m.v. visiesessies en het prioriteren van doelen. Ook is op alle scholen van Eenbes een nulmeting afgenomen, waarna er een professionaliseringsaanbod wordt gerealiseerd. Een ander doel van dit partnerschap is het realiseren van bovenschoolse samenwerking.