Voor Gewoon Speciaal heeft O21 op bestuursniveau een studiedag georganiseerd rondom het thema ‘leren in de 21e eeuw.’ Op een van de scholen van Gewoon Speciaal is er een intensief traject gestart om ict structureel te integreren in het speciaal basisonderwijs. O21 begeleidt Gewoon Speciaal middels studiedagen en adviezen rondom digitale leermiddelen en het professionaliseren van het team. Ook hiervoor is de ict-vaardighedenscan als nulmeting afgenomen.